Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

28. 05. 2024, meniny má: Viliam

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Zdroj

SITA

Zobrazení

18766

Dátum vydania

12. 06. 2008

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

51%

Celkový počet hlasov: 1171

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Gašparovič vrátil kritizovanú novelu stavebného zákona

Kritizovanú novelu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku prezident Ivan Gašparovič vrátil poslancom späť do parlamentu. Národnej rade SR navrhuje, aby ho pri opätovnom prerokúvaní neprijala ako celok, informovala agentúru SITA Elena Bianchi z Tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.

Schválená novela umožňovala podnikateľom vybrať si, podľa ktorého územného plánu sa má vydať územné rozhodnutie. Stavebné úrady by mali rozhodovať podľa toho, ktorý územný plán si žiadatelia o územné rozhodnutie vyberú. Znamená to, že ak nový územný plán bude proti ich podnikateľským zámerom, stavebné úrady by mali vydávať územné rozhodnutia podľa starého plánu. Žiadosti však musia byť podané ešte v čase, keď platil starý územný plán, v opačnom prípade by sa muselo postupovať na základe nového, platného územného plánu.

Podľa prezidenta novela nerieši situáciu, ako má stavebný úrad pri vydávaní územného rozhodnutia postupovať v prípade, ak pre obec už bol schválený územný plán obce, ktorý je aj záväzný, ale navrhovateľ požiadal o vydanie územného rozhodnutia v čase, keď obec schválený územný plán ešte nemala a zároveň stavebný úrad preto mohol vydať ex lege územné rozhodnutie na základe územnoplánovacích podkladov, ktoré sú pre navrhovateľa priaznivejšie.

Stavebný úrad „v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky, pričom neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou,“ uvádza tlačová správa. Na základe toho je prezident presvedčený, že schválený územný plán má prednosť pred územnoplánovacími podkladmi a ostatnými existujúcimi podkladmi podľa stavebného zákona. Prezident navrhuje vylúčiť uplatňovanie nového záväzného územného plánu. Územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón obstaráva a schvaľuje obec podľa zákona o obecnom zriadení, dodáva.

Schválená novela určovala, že ak ide o uskutočňovanie stavieb pamätníkov, verejných pomníkov, pamätných miest a stavieb podobného druhu, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v konaniach krajský stavebný úrad. Túto pôsobnosť podľa stavebného zákona zabezpečuje obec ako stavebný úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Úpravou sa presunula pôsobnosť na krajský stavebný úrad. Ako uviedol prezident, podľa Európskej charty miestnej samosprávy vykonávajú správu verejných vecí prednostne tie orgány, ktoré sú k občanovi najbližšie. „Priznanie kompetencie inému orgánu by malo zohľadňovať rozsah a charakter úlohy i požiadavky efektívnosti a hospodárnosti,“ tvrdí.

Novelu stavebného zákona schválili na návrh poslancov Národnej rady SR Renáty Zmajkovičovej a Mariána Kovačócyho poslanci 22. mája. Kritizovali ju Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska i poslankyňa NR SR Iveta Radičová.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 58 | T: 0.415911

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne