Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

19. 07. 2024, meniny má: Dušana

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Vydavateľstvo Eurostav

Autor fotografií

Vydavateľstvo Eurostav

Zdroj

Vydavateľstvo EuroStav

Zobrazení

8406

Dátum vydania

22. 08. 2013

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

39%

Celkový počet hlasov: 684

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

EuroStav 7-8/2013

es-7–8-titulka.jpg

Hlavná téma: DOPRAVNÉ A INŽINIERSKE STAVBY

Tematické okruhy
inžiniersko-geologický prieskum, geodetické a kartografické práce; konštrukcie pre cesty, mosty, diaľnice, tunely, železnice, špeciálne stavby; povrchy vozoviek, informačné dopravné systémy, parkovacie a garážové systémy, sanácia vozoviek; technológie pre razenie tunelov, pre sanáciu a opravu mostov, pre rekonštrukciu železničných tratí; debniace systémy pre výstavbu diaľnic a mostov; technológie pre výstavbu špeciálnych stavieb a inžinierskych sietí, potrubné systémy, vodné priehrady, vodárenské nádrže, hydroelektrárne, vodohospodárske a energetické objekty, materiály a technológie pre výstavbu protipovodňových bariér; hydroenergetické a inžinierske stavby…

Obsah

EDITORIAL
Výnimočné stavby…

EUROSTAV CONFERENCIA 2013
Konferencia: QUO VADIS slovenské stavebníctvo
Panelová diskusia: QUO VADIS slovenské stavebníctvo

ANKETA
Anketa k 1. ročníku konferencie

DOPRAVNÉ STAVBY
Cestná infraštruktúra v SR
Stavba diaľnice D1 Dubná Skala – Turany
Automatizované meracie systémy na kontrolu stability mostov

ŠPECIÁL
MVE v SR a skúsenosti s ich prípravou na strednom Hrone

ARCHITEKTÚRA

Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava

V októbri minulého roku boli úspešne vykonané prvé skúšky technológie Malej vodnej elektrárne Ružbašská Miľava pred jej uvedením do skúšobnej prevádzky. Funkčné skúšky na rieke Poprad a merania potvrdili bezpečnosť a stabilitu tejto vodnej stavby z hľadiska ochrany života ľudí a priľahlého územia. MVE je riešená ako vodná stavba na rieke Poprad s celkovým inštalovaným výkonom 980 kW. Vodná stavba MVE pozostáva z týchto stavebných objektov: hať, budova MVE a štrkový priepust, rybovod, VN prípojka a trafostanica, protierózne úpravy, ochranné hrádze a prístupové komunikácie, pozorovacie a meracie zariadenia. Podstatu technologickej časti stavby MVE tvoria dve priamoprietočné vertikálne Kaplanove turbíny. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zaradilo túto MVE medzi vodné stavby II. kategórie, čím boli zároveň stanovené parametre pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad touto stavbou. Po testovaní technológie stavby a úspešnom ukončení povoľovacieho procesu, bude MVE uvedená do skúšobnej prevádzky.

v spolupráci s Energy Group a. s. pripravila Martina Horváthová
Fotografie (vizualizácia) archív MVE RM

ruzbasska-milava.jpg

VÝSTAVBA VO SVETE
Vodná elektráreň Punibach v Taliansku
Diamanty pre Orinoco

Hlavná stanica v Grazi

Po dvoch rokoch výstavby a investícii 90 mil. eur bol miestny dopravný uzol – Hlavná stanica v meste Graz – dokončený včas a v rámci rozpočtu. Priestranstvo pred stanicou má novú strechu s názvom „Golden Eye“, ktorá označuje stred námestia. Električkové linky prešli najväčšou zmenou. Teraz cirkulujúci v podzemí, so štyrmi linkami, ktoré sa pripájajú priamo k stanici. Keďže sú prepojené s mestskou hromadnou dopravou a medzinárodnými spojmi, stanicou každodenne prechádza asi 40 000 cestujúcich. Redizajn stanice a presunutie električkových liniek pod zem, umožňuje ponúknuť cestujúcim atraktívne a funkčné tranzitné centrum. Ide o spojenie medzi východom a západom, čo má veľký význam pre rozvoj mesta Graz. Projekt mal vplyv na rozvoj celej lokality v okolí stanice. Pretvoril veľký priestor na príťažlivejší a je iba prvým projektom v tejto oblasti.

pripravila Martina Horváthová
Fotografie (vizualizácia) Zechner & Zechner

graz.jpg

Most San Marcos v Mexiku

KONŠTRUKCIE A ARCHITEKTÚRA
Celomontovaná konštrukčná sústava ŠPÚO – ZIPP

MOSTY
Drevené mosty s rekordnými rozpätiami 2

INDUSTRIÁL
Regenerácia opustených priemyselných areálov

DREVENÉ KONŠTRUKCIE
Vplyv hydrotermickej úpravy dreva na nosný spoj

CENOTVORBA
Príprava stavebného zámeru verejnej práce

INFOSERVIS

PREHĽAD

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 63 | T: 0.312150

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne