Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

24. 02. 2024, meniny má: Matej

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Erika Bossum, Ing. arch. Nina Bartošová

Autor fotografií

Mattia Boero

Zdroj

EuroStav 12/2012

Zobrazení

21097

Dátum vydania

09. 01. 2013

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

42%

Celkový počet hlasov: 675

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

„Chrámy“ industriálnej revolúcie v Turíne

chramy04.jpg

Rozsiahlosť komplexu objektov Officine Grandi Riparazioni (OGR), Veľkých opravných dielní na údržbu lokomotív, ilustruje dôležitosť, akú zohral rozvoj železníc v procese premeny Turína na priemyselné mesto. Pôsobivá a zároveň stroho jednoduchá architektúra priestranných hál, ktoré sú situované dnes už v súvisle zastavanom území, ako aj ich spoločensko-historické pozadie, predurčilo charakter nového využitia. Talianski architekti 5+1AA navrhli novú architektúru pre výstavné priestory tak, že sa len zľahka dotýka pôvodných konštrukcií a necháva naďalej dýchať priemyselnú atmosféru, ktorá podfarbuje súčasné kultúrne podujatia.

História

Ťažiskový význam Turína, ktorý leží v Piemontskom regióne neďaleko francúzskych hraníc, ešte v polovici 19. storočia nesúvisel s priemyslom. Turín bol významným kultúrnym a politickým centrom, ako hlavné mesto Savojska a neskôr zjednoteného Talianska. Keď po roku 1865, prišlo o titul hlavného mesta, zameralo sa na rozvoj aktivity, s ktorou je dodnes prevažne spájané – s priemyselnou výrobou. Priemysel bol situovaný predovšetkým pozdĺž riek a hlavných sietí infraštruktúry. V procese industrializácie hrali kľúčovú úlohu železnice, ktoré zlepšovali dopravu a spájali Taliansko so severnejšími časťami Európy.

So železnicami úzko súvisí výstavba komplexu objektov dielní OGR, ktoré boli postavené v rokoch 1884 a 1895, pozdĺž jednej zo železničných sietí nazývanej „chrbtica“, pre potreby údržby a opráv najskôr parných, neskôr elektrických lokomotív. Dielne OGR predstavovali mimoriadne významný prírastok prvej etapy rozvoja priemyslu v Turíne – v tom čase na západnom okraji mesta – na území, ktoré sa nazývalo „grandi servizi“ (veľké služby), súčasťou ktorého bolo aj väzenie, jatky alebo dobytčí trh.

Začiatkom 20. storočia pokrývali plochu až 190 000 m2 a boli najväčším závodom v Turíne. Pracovalo tu až 2 000 ľudí, ktorí boli ubytovaní v robotníckej kolónii Borgo San Paolo, jednej z najväčších v meste. Pracovníci dielní boli vysoko kvalifikovaní a podliehali prísnemu školeniu. Počet zamestnancov dielní OGR prekročila až automobilka FIAT v roku 1911. K definitívnemu uzatvoreniu dielní prišlo v 90. rokoch 20. storočia. V tom čase vrcholilo v Turíne obdobie de-industrializácie, teda hromadného ústupu priemyselnej výroby.

chramy01.jpg

Officine Grandi Riparazioni – čiastočne obnovený interiér pred inštaláciou výstavy

Architektúra Veľkých opravných dielní

Rozsiahly komplex sa skladá z dvoch dlhých budov – jednoloďových hál – prepojených ďalším objektom do pôdorysu písmena H. Haly sú zastrešené šedovými a sedlovými strechami. Architektúra komplexu bola navrhnutá skupinou inžinierov vedených Callistom Candellerom, inšpirovaná podobnými zariadeniami v Európe. Tehlové murivo obvodových stien je v exteriéri ozvláštnené nepravidelným kamenným obkladom, horizontálne deleným tehlovými pásmi. Interiéry hál sú členené liatinovými stĺpmi. Objekty sú presvetlené strešnými svetlíkmi a pravidelným radom vysokých, oblúkovo ukončených okenných otvorov.

chramy02.jpg

Exteriér – hlavný nástup do areálu, nádvorie vysypané antukou farebne oživuje pôvodné kamenné fasády

Konverzia

Koncom 20. storočia došlo k ďalšej etape urbanistického vývoja, ktorý súvisel aj s obnovou cestných osí a revitalizáciou upadajúcich mestských priestranstiev. V roku 1995 bol schválený nový územný plán mesta, ale pre ďalšie využitie priestoru dielní OGR nepriniesol jednoznačné riešenie. Navrhovaných bolo niekoľko možností nového využitia územia. Časť dielní OGR bola zbúraná – ustúpila potrebám rozširujúcej sa Polytechnickej univerzity v Turíne, avšak najreprezentatívnejšie objekty ostali zachované: bývalá kováčska a sústružnícka dielňa a dominantná budova elektrárne, nazývanej „Duomo“ (katedrála). Vďaka ich symbolickému významu pre panorámu tejto časti mesta boli určené pre potreby tretieho sektoru. Objekty dielní zostali naďalej majetkom štátnych železníc, ale do prenájmu ich dostalo na obdobie 30 rokov mesto.

Už začiatkom roka 2008 bola časť dielní sprístupnená verejnosti vďaka čiastkovej obnove hál, pre potreby dočasných výstav a kultúrnych podujatí. Ďalšia obnova súvisela s renováciou okolitej infraštruktúry. Viedla k dokončeniu projektu konverzie priemyselných hál pre potreby výstav, kultúrnych aktivít a prislúchajúcich služieb pre návštevníkov. Architekti Alfonso Femia a Gianluca Peluffo z ateliéru 5+1AA sa snažili maximálne podčiarknuť historický význam a architektonický výraz zachovaného komplexu a pretaviť ho pre potreby nového kultúrneho a turistického strediska Turína. Vsadenie nových priestorov pre dve súčasne prebiehajúce výstavy je „hrou objemov“ vo vnútri priemyselných hál. Mierne zašlé povrchy historickej stavby sa tu stretávajú s novými materiálmi súčasných prvkov. Úspech výstavy „Fare gli Italiani“ (Výroba Talianov) v roku 2011, na 150. výročie zjednotenia Talianska, umožnil kompletné otvorenie komplexu v roku 2011, vďaka čomu dielne OGR prešli prirodzene do novej etapy života.

chramy03.jpg Výstavné prvky architektov 5+1AA výrazom kontrastujú s pôvodnou architektúrou, ale nesnažia sa jej konkurovať, umožňuje to ich menšia mierka, ktorá dovoľuje vyznieť industriálnej atmosfére.

Zdroje:
[1]DANSERO, Egidio, ROTA, Francesca S. Torino: la cittá, la fabbrica, il paesaggio industriale. Una lettura alla luce dei recenti processi di trasformazione urbana. Milano: Franco Angeli, 2006, s. 245 – 267
[2] Officine Grandi Riparazioni [online]. [cit. 2012–05–01]. Dostupné na: http://www.officinegrandiriparazioni. it/
[3]MUSSO, Stefano. La Fabbrica per antonomasia del Borgo. In Officine Grandi Riparazioni: fucina di treni e di vite. Rivista museo Torino. Numero speciale, január 2011, s. 11 – 14
[4] BAIETTO, Armando. Il Maglificio Calzificio Torinese e le OGR a Torino. In RONCHETTA, Chiara, TRISCIUOGLIO, Marco (eds.). Progettare per il patrimonio industriale. Torino: Celid, 2008, s. 287 – 296

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.472313

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne