Notice: Undefined index: discussions in /home/ae000500/www_root/onionCMS/plugins/gp/core_users.php on line 5157

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ae000500/www_root/onionCMS/plugins/pools/core.php on line 54
Profil | UzemnePlany.sk

Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

04. 06. 2023, meniny má: Lenka

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Meno

Ing. arch. Gabriel Szalay

Reg. číslo - Architekt

0044 AA

Člen ateliéru:

Ing. arch. Gabriel SzalayAGS ATELIÉR

Adresa

Š. Baniča 777/2
971 01 Prievidza

Telefón

046/543 20 80, 046/543 20 60

E-mail

ags@agsatelier.sk

Web

www.agsatelier.sk

Počet zobrazení

499

Anketa

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Ing. arch. Gabriel Szalay

Upraviť profilVložiť fotografie

AGS ATELIÉR je obchodným názvom ateliéru autorizovaného architekta Gabriela Szalaya.
Ateliér založil a nepretržite pôsobí od mája 1992. Činnosť ateliéru je v súlade so zákonom SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch na základe autorizácie v zmysle citovaného zákona ako oprávnenie fyzickej osoby vykonávať sústavne vo vlastnom mene odborné činnosti vo výstavbe. Predmetom našej činnosti sú výkony – služby, odborné činnosti nasledovných oblastiach :

- územné plánovanie a urbanizmus vrátane obstarávateľskej činnosti, t.j vypracovávanie územných plánov všetkých kategórií a stupňov ( najmä sídelných útvarov a zón ),
- vypracovávanie územno-technických podkladov ( urbanistické, urbanisticko-architektonické štúdie, generely a pod. ),
- obstarávateľská činnosť v územnoplánovacom procese v zmysle stavebného zákona na základe mandátnej zmluvy s obstarávateľom,
- poradenské služby v oblasti urbanizmu a územného plánovania,
- spracovanie krajinno-ekologických plánov
- tvorba krajiny, záhradná architektúra, sadové úpravy,
- architektonická tvorba v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb,
- občianske a bytové stavby, výrobné stavby, stavby pre turizmus a CR, rekreáciu,
- obecné a mestské verejné priestory, mobiliár,
- dopravné stavby, verejné rozvodné siete infraštruktúry a pod.
- vypracovávanie predprojektovej a projektovej časti investičných akcií ( zámery, štúdie vrátane vizualizácie, zadania, projekty pre stavebné povolenie, projekty pre realizáciu )
- predprojektová a projektová činnosť,
- manažment a inžinierska činnosť v príprave investičných akcií,
- výkon stavebného dozoru

Profesné zameranie/špecializácia

  • Urbanizmus a územné plánovanie
  • Obytné a občianske stavby
  • Dizajn a interiér

Všeobecné

Pomoc

Podporte nás

Kontakt

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne