Notice: Undefined index: discussions in /home/ae000500/www_root/onionCMS/plugins/gp/core_users.php on line 5157
Profil | UzemnePlany.sk

Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Meno

Ing. arch. Gabriel Szalay

Reg. číslo - Architekt

0044 AA

Člen ateliéru:

Ing. arch. Gabriel SzalayAGS ATELIÉR

Adresa

Š. Baniča 777/2
971 01 Prievidza

Telefón

046/543 20 80, 046/543 20 60

E-mail

ags@agsatelier.sk

Web

www.agsatelier.sk

Počet zobrazení

610

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Ing. arch. Gabriel Szalay

Upraviť profilVložiť fotografie

AGS ATELIÉR je obchodným názvom ateliéru autorizovaného architekta Gabriela Szalaya.
Ateliér založil a nepretržite pôsobí od mája 1992. Činnosť ateliéru je v súlade so zákonom SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch na základe autorizácie v zmysle citovaného zákona ako oprávnenie fyzickej osoby vykonávať sústavne vo vlastnom mene odborné činnosti vo výstavbe. Predmetom našej činnosti sú výkony – služby, odborné činnosti nasledovných oblastiach :

- územné plánovanie a urbanizmus vrátane obstarávateľskej činnosti, t.j vypracovávanie územných plánov všetkých kategórií a stupňov ( najmä sídelných útvarov a zón ),
- vypracovávanie územno-technických podkladov ( urbanistické, urbanisticko-architektonické štúdie, generely a pod. ),
- obstarávateľská činnosť v územnoplánovacom procese v zmysle stavebného zákona na základe mandátnej zmluvy s obstarávateľom,
- poradenské služby v oblasti urbanizmu a územného plánovania,
- spracovanie krajinno-ekologických plánov
- tvorba krajiny, záhradná architektúra, sadové úpravy,
- architektonická tvorba v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb,
- občianske a bytové stavby, výrobné stavby, stavby pre turizmus a CR, rekreáciu,
- obecné a mestské verejné priestory, mobiliár,
- dopravné stavby, verejné rozvodné siete infraštruktúry a pod.
- vypracovávanie predprojektovej a projektovej časti investičných akcií ( zámery, štúdie vrátane vizualizácie, zadania, projekty pre stavebné povolenie, projekty pre realizáciu )
- predprojektová a projektová činnosť,
- manažment a inžinierska činnosť v príprave investičných akcií,
- výkon stavebného dozoru

Profesné zameranie/špecializácia

  • Urbanizmus a územné plánovanie
  • Obytné a občianske stavby
  • Dizajn a interiér

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne