Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

610 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

19. 01. 2021, meniny má: Drahomíra, Mário

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Úradná tabuľa

Košice

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011, ktoré sa uskutoční v období:
od 24.10.2011 do 22.11.2011

31. 10. 2011 | viac | územný plán

Kvetoslavov

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Kvetoslavov
Zmeny a doplnky č.1/2011

03. 10. 2011 | viac | územný plán

Nový Ruskov

Oznámenie o prerokovaní konceptu územného plánu obce Nový Ruskov.
Prerokovanie s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 28.9.2011 o 16.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove

28. 09. 2011 | územný plán

Trnava

Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 21. septembra do 5. októbra 2011 je možné oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente „Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Zmena D/2011– Bytová výstavba v lokalite Rybník“.
Verejnosť môže doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa oznámenia, resp. najneskôr do 5. októbra 2011.

26. 09. 2011 | viac | územný plán

Kokava nad Rimavicou

Prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Kokava nad Rimavicou sa uskutoční v termíne od 12.9.2011 do 12.10.2011.

08. 09. 2011 | príloha | územný plán

Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania podľa §22 ods. 1 Zákona č. 50/76 zb., v znení neskorších predpisov, zahajuje a oznamuje prerokovanie Návrhu ÚPN mesta Trenčín.

02. 09. 2011 | viac | územný plán

Huncovce

Obec Huncovce, ako orgán územného plánovania zastúpená v procese obstarania ÚPN-O odborne spôsobilou osobou – Ing. Emíliou Hudzíkovou, v zmysle § 20 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje širokej verejnosti – fyzickým a právnickým osobám majúcim vlastnícke, iné práva a aktivity v katastrálnom území obce Huncovce, prerokovanie Zadania pre ÚPN-O Huncovce v ktorom sa definujú požiadavky na spracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Huncovce s rozvojom na obdobie 20 rokov. Verejnosť je oprávnená podať svoje pripomienky k Zadaniu do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, ich písomným doručením na Obecný úrad. Výklad Zadania, spojený s prezentáciou materiálu „Prieskumy a rozbory obce“, na ktorý Vás srdečne pozývame sa uskutoční dňa 21 . júla /štvrtok/ o 16.30 hod. v zasadačke obecného

12. 07. 2011 | príloha | územný plán

Kurima

Podľa § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku v znení nesk. predpisov verejnosti, fyzickým a právnickým osobám oznamujeme, že obce Cernina, Dubinné, Hrabovec, Komárov, Kučín, Kurima, Kurimka, Marhaň, Nemcovce, Poliakovce, Porúbka ako orgány územného plánovania začali dňom 1.7.20011 prerokovanie Zadania pre spracovanie spoločného Územného plánu obcí

04. 07. 2011 | príloha | územný plán

Trnávka

Obec Trnávka ako orgán územného plánovania podľa § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku v znení nesk. predpisov oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRNÁVKA

27. 06. 2011 | územný plán

VÚC Bratislavský kraj

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: Spracovanie Územného generelu dopravy Bratislavský samosprávny kraj

27. 05. 2011 | príloha | územný plán

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne