Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

22. 06. 2024, meniny má: Paulína

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

ABF SLOVAKIA

Autor fotografií

Marek KocákMarek Kocák

Zdroj

http://www.stavbaroka.eu/page/

Zobrazení

14988

Dátum vydania

22. 05. 2013

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 572

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

VYHLÁSENIE 19. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2013

logo.jpg

Vyhlásenie 19. ročníka prestížnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú 19. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Záštita 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 najvyšším ústavným činiteľom prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Odborní garanti súťaže (podpisujú aj diplomy): Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby – (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2011 do 31. augusta 2013. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční do konca novembra 2013 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2013 (jej reinštalácia do konca júla 2014), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných stavieb. Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

C E N Y Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí: tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2013. Ďalej táto porota udeľuje: dve ceny za celospoločenský prínos:  Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj
šesť cien vyhlasovateľov súťaže, a to:  Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,  Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,  Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,  Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,  Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,  Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
BYTOVÝ DOM ROKA 2013 (vrátane rodinného domu).

• Súčasťou 19. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 je aj 5. ročník CENA VEREJNOSTI 2013. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september/október 2013 – v jej 4. ročníku bolo udelených širokou verejnosťou celkom 102.668 (!) hlasov). Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok. Uzávierka prihlášok do súťaže: 31. máj 2013. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: do 30. júna 2013.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2013 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika Tel.: +421 2 4329 5525, Mo: +421 903 246 628, resp. si ich stiahnuť z webovej stránky: www.stavbaroka.eu.sk E-mail:, abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.skmail@stavbaroka.eu.sk

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.240334

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne