Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

623 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

28. 11. 2023, meniny má: Henrieta

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor fotografií

geoinformatika

Zdroj

ITAPA

Zobrazení

9652

Dátum vydania

10. 11. 2010

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

57%

Celkový počet hlasov: 970

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

UzemnePlany.sk bodovali v súťaži Cena ITAPA 2010

logo-itapa.gif

10.11.2010 Bratislava – Snaha zjednodušovať život prostredníctvom informačných technológií vyžaduje moderné myslenie a odvahu. Práve projekty s inovatívnym prístupom každoročne oceňuje súťaž Cena ITAPA, a zároveň tak zviditeľňuje výnimočné verejné služby pre občanov. Porota hodnotila projekty v dvoch kategóriách – „Nové služby“, kde sa najlepšie umiestnil projekt Lesnícky GIS a portál UzemnePlany.sk a „Zlepšovanie procesov“ s víťazným projektom IS Modelu cestnej siete.

„Sme radi, že počas 9. ročníka kongresu sa zachovala tradícia súťaže Cena ITAPA, v ktorej sme aj tento rok ocenili nápadité projekty, ktoré prispievajú k zlepšovaniu fungovania spoločnosti s využitím moderných technológií,” povedal počas galavečera Vladimír Ivantyšyn, riaditeľ kongresu ITAPA.

V kategórii „Nové Služby“ porota udelila až druhé miesto, a to projektu Lesnícky GIS. Projekt spojil všetky potrebné údaje pre lesníctvo a poľnohospodárstvo. Nasadenie projektu napr. skrátilo rozhodovanie úradu z 3 pracovných dní na 3 minúty. Na tretej pozícii sa umiestnil projekt UzemnePlany.sk. Tento portál informuje občanov o rozvojových plánoch v mieste ich bydliska.

Druhá kategória „Zlepšovanie procesov“ je určená pre projekty, ktoré vylepšili už fungujúce služby a chod úradov, a tak znížili výdavky verejnej správy. Zvíťazil Informačný systém Modelu cestnej siete. Výrazne šetrí čas aj peniaze, pretože na Slovenskej správe ciest zautomatizoval manuálne štatistiky a zber údajov. Rýchlosť a presnosť zásahu hasičov sa môže dotýkať každého občana. Druhé miesto získal Centrálny manažment riadenia hasičských staníc. Okrem iného zdokonalil komunikáciu medzi občanom v núdzi, operačným strediskom a jednotkou, ktorá ide na zásah. Tretie miesto získal Úrad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zaviedol projekt Centrálne spracovanie platobných výmerov a ten skrátil lehotu vydania takýchto výmerov na 15 dní. Investícia do elektronickej agendy sa vyplatila aj preto, že z pôvodných 82 zamestnancov a ôsmich pobočiek úradu zostalo 26 zamestnancov na piatich pobočkách.

itapa2010-nove-sluzby.jpg V tomto ročníku súťaže porota ocenila aj snahu zavádzať IT projekty do oblasti vzdelávania. Čestné uznanie získali projekty Stopline.sk, Ekostopa a TelePresence. Prvý za to, že ako jediný na Slovensku umožňuje nahlasovať nezákonný obsah na internete. Za 19 mesiacov prevádzky už preveril 300 hlásení, z toho 30 % malo nezákonný obsah. Projekt Ekostopa rozvíja vzťah žiakov k životnému prostrediu. Tretí ocenený – TelePresence umožňuje našim univerzitám zapojiť sa do nadnárodnej spolupráce a to, čo bolo niekedy sci–fi, sa na piatich slovenských univerzitách stáva realitou. Projekt prináša do výučby virtuálne prednášky a konzultácie so zahraničnými vedcami. Už sa u nás zrealizovala napríklad aj online obhajoba dizertačnej práce.

Cena ITAPA 2010 – výsledková listina

Kategória I. – Nové služby

1. miesto: cena neudelená

2. miesto: Lesnícky geografický informačný systém (Prihlasovateľ: Národné lesnícke centrum)

3. miesto: UzemnePlany.sk (Prihlasovateľ: Občianske združenie UzemnePlany.sk)

Čestné uznanie: Školský program Ekologická stopa (Prihlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia) a Stopline.sk (Prihlasovateľ: eSlovensko, o.z.)

Kategória II. – Zlepšovanie procesov

1. miesto: IS MCS – Informačný systém Modelu cestnej siete (Prihlasovateľ: Slovenská správa ciest)

2. miesto: Centrálny manažment riadenia hasičských staníc (Prihlasovateľ: Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra)

3. miesto: Centrálne spracovanie platobných výmerov na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Prihlasovateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)

Čestné uznanie: TelePresence pre vzdelávanie (Prihlasovateľ: Cisco Slovensko)

Ciele a prínos jednotlivých projektov:

Kategória I. – Nové služby

Lesnícky geografický informačný systém (Lesnícky GIS)- Subsystém pre štátnu správu

Prihlasovateľ: Národné lesnícke centrum

Dodávateľ/realizátor projektu: Národné lesnícke centrum

Projektový manažér: RNDr. Róbert Cibula, Národné lesnícke centrum

Cieľ projektu: Vytvorenie geografického informačného systému pre špecializovanú štátnu správu na úseku lesníctva a poľovníctva (Obvodné a Krajské lesné úrady – ďalej OLÚ a KLÚ) umožňujúcu viesť centrálnu evidenciu registrov obhospodarovateľov a vlastníkov lesa, pozemkových spoločenstiev a odborných lesných hospodárov(OLH) s možnosťou editácie a zobrazenie pôsobenia jednotlivých subjektov v spolupráci s údajmi katastra a údajmi z programov starostlivosti o les (priestorové a atribútové údaje).

UzemnePlany.sk – portál o urbanizme, územnom plánovaní a tvorbe krajiny

itapa2010-burak-michal.jpg Prihlasovateľ: Občianske združenie UzemnePlany.sk

Dodávateľ/realizátor projektu: Občianske združenie UzemnePlany.sk

Projektový manažér: Ing. Michal Burák , Občianske združenie UzemnePlany.sk

Cieľ projektu: Cieľom projektu je moderným spôsobom transparentne informovať verejnosť o pripravovaných rozvojových možnostiach obcí, miest a regiónov Slovenska a to od úrovne KURS až po územné plány jednotlivých zón v rámci konkrétneho mesta, či obce.

Čestné uznanie:

Školský program Ekologická stopa (www.ekostopa.sk)

Prihlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Dodávateľ/realizátor projektu: Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenská agentúra životného prostredia

Projektový manažér: Ing. Rudolf Navrátil, Slovenská agentúra životného prostredia

Cieľ projektu: Hlavným cieľom školského programu Ekologická stopa je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Skúmať každodenné rozhodnutia a hľadať správne voľby v prospech životného prostredia. Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.

Stopline.sk

Prihlasovateľ: eSlovensko, o.z.

Dodávateľ/realizátor projektu: eSlovensko, o.z.

Projektový manažér: Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko, o.z.

Cieľ projektu: Prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činnosti na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming…), rasizmu a xenofóbií, inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.

Kategória II. – Zlepšovanie procesov

IS MCS – Informačný systém Modelu cestnej siete

Prihlasovateľ: Slovenská správa ciest

Dodávateľ/realizátor projektu: Skupina ArcGEO – Softec pre IS MCS

Projektový manažér: RNDr. Slavomír Gnip, Softec s.r.o.

Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo podporiť tieto pracovné procesy Slovenskej správy ciest:

  1. Podpora dátového spracovania charakteristík a metrík cestnej siete Slovenskej republiky
  2. Informatizácia procesov: technická evidencia cestných komunikácií SR, ich súčastí a príslušenstva a vyhodnocovanie ich stavu, komunikácia správcov cestných komunikácií na celoštátnej a regionálnej úrovni (štát, samospráva, obce) s centrálnym pracoviskom na Generálnom riaditeľstve Slovenskej správy ciest, metodická podpora vo vzťahu k činnosti celoštátnych a regionálnych správcov, komunikácia s tretími stranami pri žiadostiach o súčinnosť vo vybraných procesoch, podpora spracovania agendy cestných správnych orgánov pre oblasť vydávania povolení na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pre prepravy nadmerných a nadrozmerných nákladov v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
  3. Stanovenie metodického a procesného rámca pre udržiavanie podrobnej technickej evidencie o cestnej sieti SR a riadenie procesov týkajúcich sa modelu cestnej siete.

Centrálny manažment riadenia hasičských staníc

Prihlasovateľ: Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra

Dodávateľ/realizátor projektu: Ericsson Slovakia s.r.o.

Projektový manažér: Kpt. Ing. Róbert Ambra, KR HaZZ Nitra

Cieľ projektu:

  1. Rýchlejšia pomoc občanom v núdzi
  2. Skrátenie času vyrozumenia jednotky HaZZ
  3. Prenos všetkých informácií potrebných pre jednotku
  4. Automatizované a diaľkové riadenia HS stanice
  5. Skvalitnenie komunikácie a integrovanie do jedného systému

Centrálne spracovanie platobných výmerov v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Prihlasovateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dodávateľ/realizátor projektu: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Projektový manažér: Ing. Peter Spišiak, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Cieľ projektu: Zabezpečenie centrálneho spracovanie platobných výmerov v elektronickej podobe v nových výrazne skrátených zákonných lehotách pri zavedení zásady formálnej pravdy a skrátení lehoty na vydanie platobného výmeru na maximálne 15 dní.

Čestné uznanie:

TELEPRESENCE PRE VZDELÁVANIE – unikátne komunikačné riešenie pre moderné vzdelávanie, podporu nadnárodnej spolupráce a a zefektívňovanie procesu výučby

Prihlasovateľ: Cisco Slovensko

Dodávateľ/realizátor projektu: Cisco Slovensko

Projektový manažér: František Baranec, Cisco Slovensko

Cieľ projektu: Cieľom projektu je umožniť akademickým inštitúciám unikátny spôsob spolupráce a komunikácie na diaľku, pričom organizácia šetrí náklady na cestovanie, zvyšuje produktivitu, zefektívňuje a modernizuje interné a externé procesy, prispieva k šetreniu životného prostredia, zintenzívňuje otvorenú odbornú komunikáciu a vytvára príležitostí pre nadnárodnú spoluprácu vo vzdelávaní.

Zdroj [Tlačová správa ITAPA]

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 65 | T: 0.493759

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne