Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Martina Jakušová

Autor fotografií

Danubia Invest a autori projektov

Zobrazení

16382

Dátum vydania

18. 01. 2012

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 834

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Urbnisticko-architektonická súťaž Danubia Park pri Čunove

Najvyššie ocenený návrh v urbanistickej kategórii A-dom/Centrum od kolektívu autorov O. Chybík, J. Chybík, M. Krištof, T. Babka, P. Steuer, M. Šafář, M. Domkář z Českej republiky

Na pravom brehu Dunaja má v oblasti zdrže Hrušov v Čunove vyrásť nové medzinárodné stredisko športu a cestovného ruchu Danubia Park. V areáli sa na ploche 220 hektárov pripravuje výstavba množstva zariadení a atrakcií pre rekreačných i vrcholových športovcov, turistov aj bežných návštevníkov. Investor, ktorým je spoločnosť Danubia Invest, nedávno hľadala prostredníctvom urbanisticko-architektonickej súťaže vhodné riešenie niektorých objektov Danubia Parku. Táto verejná anonymná súťaž, ktorá bola overená Slovenskou komorou architektov, priniesla zaujímavé výsledky.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

„Súťaž na objekty Danubia Parku v Čunove bola venovaná rekreačným objektom určeným na bývanie, ale projekt Danubia Park má širší športovo- rekreačný charakter,“ vysvetľuje k zameraniu celého projektu Ing. Andrej Hájek, projektový manažér zo spoločnosti Danubia Invest. Športovú časť reprezentujú dve golfové ihriská (18-jamkové a 9-jamkové pre širšiu verejnosť), športové plochy pre outdoorové športy od tenisu po plážový volejbal, hlavný prístav (s kapacitou min. 200 lodí) a vedľajšie prístavy, aquapark, niekoľko prírodných, verejne prístupných pláží, z nich najdôležitejšia bude zakomponovaná do centra Danubia Parku. Súčasťou projektu bude báza pre vodné športy, ako sú kanoing, kitting, surfing, veslovanie, realizovaná v zdrži Hrušov, ďalej ľadová plocha, korčuliarske a cyklistické cesty a areál Divoká Voda pre vodné športy na divokej vode.

Najvyššie ocenený návrh v urbanistickej kategórii A-dom/Centrum od kolektívu autorov O. Chybík, J. Chybík, M. Krištof, T. Babka, P. Steuer, M. Šafář, M. Domkář z Českej republiky

Najvyššie ocenený návrh v urbanistickej kategórii A-dom/Centrum od kolektívu autorov O. Chybík, J. Chybík, M. Krištof, T. Babka, P. Steuer, M. Šafář, M. Domkář z Českej republiky

Do tohto široko zameraného projektu, ktorého masterplan vytvoril prof. Dietmar Eberle zo Švajčiarskej technickej univerzity v Zürichu, hľadala investorská spoločnosť prostredníctvom architektonicko- urbanistickej súťaže riešenie rekreačných objektov Hausboat/Chata, R-dom, V-dom a A-dom/Centrum a urbanistický návrh riešenia Centra Danubia Parku. Jednou z hlavných požiadaviek na architektonické riešenia objektov bolo v maximálnej možnej miere využiť výhľady, dbať na oslnenie a vytvoriť vnútorné aj vonkajšie obytné priestory tak, aby sa využila atmosféra lokality v prírode s terasami, balkónmi, so zimnými záhradami a pod. Súťažné urbanistické návrhy Centra, ktoré sa nachádza v ťažiskovej polohe Danubia Parku, sa venovali urbanistickému usporiadaniu zástavby vrátane návrhu exteriéru s vegetačnými úpravami, dopravnou obsluhou a parkovaním. Súťažné návrhy mali za úlohu rešpektovať základ priestorového usporiadania s vymedzením mól a zálivov, pri čom mali modelovať brehovú líniu pri zachovaní pomeru vodnej plochy a súše.

Urbanistické riešenie IV. etapy územia centra podľa projektu O. Chybíka, J. Chybíka, M. Krištofa, T. Babku, P. Steuera, M. Šafářa a M. Domkářa.

Urbanistické riešenie IV. etapy územia centra podľa projektu O. Chybíka, J. Chybíka, M. Krištofa, T. Babku, P. Steuera, M. Šafářa a M. Domkářa.

Projekty posudzovala odborná porota, v ktorej prijali účasť prof. Dietmar Eberle (čestný predseda poroty), prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Milo Bahna (výkonný predseda poroty) z Ateliéru architektúry, Ing. arch. Dalibor Borák z Českej komory architektov, Ing. Július Kováčik zo spoločnosti Danubia Invest a Ing. arch. Jela Plencnerová z Magistrátu Bratislavy. Porota posudzovala v prihlásených projektoch najmä kvalitu architektonického formovania hmôt a exteriérových priestorov, originalitu a aktuálnosť výrazových prostriedkov architektúry, riešenie funkcie a prevádzky, reálnosť, realizovateľnosť a ekonomickú efektívnosť riešenia a splnenie požiadaviek lokalitného programu, ale aj uplatnenie ekologického prístupu a energetickú úspornosť riešenia.

Medzi návrhmi Hausboatu/Chaty zvíťazili Ing. arch. M. Trcka, J. Tarajčák a J. Šiarnik.

Medzi návrhmi Hausboatu/Chaty zvíťazili Ing. arch. M. Trcka, J. Tarajčák a J. Šiarnik.

Výsledky súťaže

A-dom/Centrum

 1. cena nebola udelená
 2. cena: Ondřej Chybík, Josef Chybík, Michal Krištof, Tomáš Babka, Pavel Steuer, Martin Šafář, Milan Domkář (ČR)
 3. cena: Norbert Funczik, Monika Kubicseková, Blažej Bánó

Hausboat/Chata

 1. cena: Ing.arch. Marian Trcka, Jaroslav Tarajčák, Juraj Šiarnik
 2. cena: Marek Danihel
 3. cena: Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček

R-dom

 1. cena: Peter Panulin, Peter Koban, Patrik Uchaľ, Juraj Koban
 2. cena: M. Žitňanský, V. Šimkovič, P. Gonda, O. Marko, P. Lényi, M. Harčarík
 3. cena nebola udelená

V-dom

 1. cena: Ondřej Chybík, Josef Chybík, Michal Krištof, Tomáš Babka, Pavel Steuer, Martin Šafář, Milan Domkář (ČR)
 2. cena nebola udelená
 3. cena(1): Daniel Szabó, Monika Žitná
 4. cena(2): Marian Trcka, Jaroslav Tarajčák, Juraj Šiarnik

Víťazné projekty boli v októbri roku 2011 zverejnené aj na výstave vo vstupnej hale Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prvú cenu v kategórii R-dom získali za svoj projekt P. Panulin, P. Koban, P. Uchaľ a J. Koban.

Prvú cenu v kategórii R-dom získali za svoj projekt P. Panulin, P. Koban, P. Uchaľ a J. Koban.

Danubia Park by Čunovo urbanism/architecture competition

On the Danube’s right bank in the area of the Hrušov dam in Čunovo is to be built a new international sport and tourism centre known as Danubia Park. In a site of 220 hectares construction is being prepared for a number of facilities and attractions for recreational and serious sport-people, tourists, and ordinary visitors. The investor, the Danubia Invest Company, was recently searching for the design of certain Danubia Park structures through an urbanism/architecture competition. This public anonymous competition, overseen by the Slovak Chamber of Architects, showed some interesting results.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 67 | T: 0.326936

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne