Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

07. 12. 2023, meniny má: Ambróz

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

EuroStav

Autor fotografií

Blanka Golejová

Zdroj

Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o.

Zobrazení

17721

Dátum vydania

07. 05. 2012

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

44%

Celkový počet hlasov: 678

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Tlačová správa - Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

konferencia-foto-blanka-golejova.jpg

Tlačová správu z konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá sa konala 25.4.2012.

Pod týmto názvom sa 25. apríla v hoteli Crown Plaza v Bratislave konal už 2. ročník EUROSTAV conference, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti architektúry a stavebníctva. O svojich skúsenostiach z navrhovania a výstavby udržateľnej architektúry prišli na konferenciu prednášať architekti a odborníci nielen zo Slovenska a Česka ale aj zo Španielska, Anglicka a Rakúska. Záver konferencie patril panelovej diskusii, po ktorej celodenná akcia vyvrcholila spoločenským večerom a vyhlásením laureáta 1. ročníka ceny časopisu Eurostav VISIO 2020 za najvýraznejší počin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

konferencia-foto-blanka-golejova.jpg

Slovensko čakajú nové výzvy a vízie, ktoré sa spájajú predovšetkým s rokom 2020, keďže práve od tohto roku budú musieť byť všetky nové budovy navrhované a stavané v takmer pasívnom štandarde. Keďže spomínaný rok sa blíži, vedenie Vydavateľstva EUROSTAV sa zamýšľalo, ako pomôcť ešte výraznejšej osvete tejto témy medzi odbornou verejnosťou a rozhodlo sa, aj na podnet redakčnej rady časopisu EUROSTAV, zorganizovať medzinárodnú odbornú konferenciu. Minulý rok sa konal jej prvý ročník a po pozitívnych ohlasoch sme v tejto iniciatíve pokračovali aj tento rok.

Odborný program konferencie, ktorá sa konala opäť pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bol tematicky rozdelený do 4 blokov:
- úvodný,
- architektonický,
- manažérsky a
- technický.

V rámci úvodného bloku vystúpil prof. Robert Špaček s úvodnou prednáškou na tému Udržateľnosť medzi človekom a vedou a Ing. Alena Ohradzanská z MDVRR SR referovala o súčasnej a pripravovanej legislatíve v oblasti udržateľnosti vo výstavbe. V rámci druhého – architektonického bloku mal mimoriadne zaujímavú prednášku španielsky architekt Carlos Arroyo, ktorý predstavil svoj projekt udržateľnej architektúry z belgického mesta Oastkamp.

Projekt, s ktorým Carlos vyhral medzinárodnú architektonickú súťaž, riešil územie bývalej fabriky, kde malo vzniknúť nové mestské centrum. Arroyo ho navrhol postaviť z recyklovaného materiálu z bývalej fabriky a auditóriu konferencie priblížil podstatné kroky z navrhovania a realizácie tohto projektu.

Arroyo, ocenený v európskej súťaži Holcim Awards pre udržateľnú výstavbu za rok 2011, ktorý bol v roku 2011 nominovaný aj na Cenu Miese van der Rohe. Je nositeľom 1. ceny medzinárodnej súťaže Europan VI. Toledo, 2001. Carlos Arroyo sa angažuje najmä v presadzovaní udržateľnej architektúry v oblasti bývania.

Arroyo, ocenený v európskej súťaži Holcim Awards pre udržateľnú výstavbu za rok 2011, ktorý bol v roku 2011 nominovaný aj na Cenu Miese van der Rohe. Je nositeľom 1. ceny medzinárodnej súťaže Europan VI. Toledo, 2001. Carlos Arroyo sa angažuje najmä v presadzovaní udržateľnej architektúry v oblasti bývania.

Veľmi zaujímavá bola aj prednáška londýnskeho architekta Andrewa Waugha. Predstavil projekt 7-poschodovej polyfunkčnej budovy v Londýne, ktorá bola postavená z dreva. Na tomto projekte demonštroval nielen výhody použitia dreva v architektúre, ale aj jeho pristupy k navrhovaniu, manažovaniu a výstavbe udržateľnej architektúry.

Londýnsky architekt Andrew Waugh je členom Green Register for Construction Professionals a Association for Environment Conscious a jeho cieľom je navrhovať architektúru zodpovedne a udržateľne, čo dokazuje na mnohých projektoch v Anglicku aj v Severnej Amerike.

Londýnsky architekt Andrew Waugh je členom Green Register for Construction Professionals a Association for Environment Conscious a jeho cieľom je navrhovať architektúru zodpovedne a udržateľne, čo dokazuje na mnohých projektoch v Anglicku aj v Severnej Amerike.

Ďalší španielsky architekt Emilio Mitre predstavil princípy navrhovania bioklimatickej architektúry a Klára Bukolská prezentovala nové realizácie aktívnych domov v rámci projektu VELUX Model Home 2020. V tomto bloku vystúpil tiež slovenský architekt Ľudovít Urban, ktorý je autorom budovy BBC I., ktorá bude prvou udržateľnou budovou v Bratislave, certifikovanou v systéme LEED.

V treťom – manažérskom bloku vystúpil Markus Auinger, autorizovaný audítor DGNB z Rakúska, ktorý hovoril o rakúskom systéme hodnotenia a certifikácie udržateľných budov DGNB. Na jeho prednášku nadviazal Rastislav Badalík, projektový manažér budovy Ecopoint v Košiciach, ktorá má byť prvou udržateľnou budovou na východe Slovenska, certifikovanou práve v systéme DGNB. V tomto bloku vystúpili aj dvaja zástupcovia výrobcov stavebných látok Patrik Polakovič z Holcimu a Andrej Šišolák zo SIKA Slovensko, ktorí priblížili vnímanie problematiky udržateľnosti vo výstavbe z pohľadu svojich koncernov a deklarovali svoju pripravenosť pomôcť architektom a projektantom pri konkrétnych projektoch, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie predpoklady pre certifikáciu udržateľných budov z hľadiska použitia stavebných materiálov. Záver tohto bloku patril prezentácii projektu Otvorenej záhrady v Brne, ktorej zhotovitľom je spoločnosť Skanska.

V poslednom – technickom bloku odzneli tiež veľmi podnetné prednášky. Prof. Ivan Chmúrny sa venoval polemike, či navrhovanie nulového domu je len fikcia alebo reálny trend. Doc. Silvia Vilčeková priblížila pripravovanú Normu o udržateľnosti, prof. Petr Hájek z ČVÚT Praha predstavil český systém merania a certifikácie udržateľných budov a doc. Viera Somorová hovorila o problematike Facility managemente udržateľných budov. Záver tomuto bloku urobil prof. Dušan Petráš, ktorý bol súčasne aj odborným garantom konferencie, svojou prednáškou o progresívnych systémoch techniky prostredia pre udržateľné budovy.

Panelová diskusia

Záver odbornej časti konferencie patril panelovej diskusii, na ktorej sa zúčastnil zástupca generálneho partnera konferencie – developerskej spoločnosti HB Reavis – Slavomír Jankovič, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád, konateľ spoločnosti VELUX na Slovensku a v Českej republike David Brož, španielsky architekt Carlos Arroyo, slovenský architekt Ľudovít Urban a predseda SKGBC Peter Kysela.

Panelovú diskusiu moderovala šéfredaktorka vydavateľstva EUROSTAV Darina Lalíková. Diskusia ukázala, že stavebný priemysel je pripravený vytvoriť predpoklady pre výstavbu udržateľnej architektúry, ale na Slovensku chýba zatiaľ výraznejšia skúsenosť s navrhovaním a výstavbou udržateľných budov a chýba tiež výraznejší záujem zo strany investorov o takýto typ výstavby. Slavomír Jankovič z HB Reavis však informoval, že aj HB Reavis pripravuje v Bratislave nový projekt udržateľnej budovy, čo je potešiteľné vzhľadom na to, že doteraz takéto projekty prinášali na Slovensko len zahraniční investori. Celý prepis diskusie bude uverejnený v májovom čísle časopisu EUROSTAV a na www.vydavatelstvoeurostav.sk.

Cena VISIO 2020

Po ukončení odbornej časti konferencie sa uskutočnil spoločenský večer, počas ktorého sa odovzdávala cena časopisu Eurostav VISIO 2020. Ide o ocenenie za najvýraznejší počin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za uplynulé obdobie rokov 2011/2012. O laureátovi ceny rozhodovala trojčlenná porota, zložená z odborných garantov konferencie – prof. Roberta Špačka z FA STU Bratislava a prof. Dušana Petráša z SvF STU Bratislava – a zástupkyne organizátora konferencie, šéfredaktorky vydavateľstva EUROSTAV Ing. arch. Dariny Lalíkovej. Porota rozhodla, že laureátom 1. ročníka Ceny VISIO 2020 sa stane spoločnosť VELUX, ktorej bolo ocenenie udelené za trvalý prínos pri výstavbe udržateľných budov, realizáciu vzorových domov v rámci projektu VELUX Model Home 2020, za ich propagáciu a osvetu a za podporu vzdelávania a výskumu v tejto oblasti. Cenu prevzal konateľ spoločnosti David Brož, ktorého cena veľmi potešila a chápe ju ako ocenenie ich prínosu v oblasti šírenia osvety k téme udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

Laureátom Ceny VISIO 2020 sa stala spoločnosť VELUX. Cenu preberá D. Brož vpravo, konateľ VELUX Slovenská a Česká republika

Laureátom Ceny VISIO 2020 sa stala spoločnosť VELUX. Cenu preberá D. Brož (vpravo), konateľ VELUX Slovenská a Česká republika

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 67 | T: 0.426294

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne