Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

01. 03. 2024, meniny má: Albín

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Institut français de Slovaquie, EHMK 2013

Autor fotografií

Institut français de Slovaquie, EHMK 2013

Zdroj

http://ifb.ambafrance-sk.org/Medzinarodna-konferencia-Sucasne

Zobrazení

20590

Dátum vydania

30. 05. 2013

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 499

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Odborná konferencia: Súčasné výzvy pri tvorbe mesta

titulka-f5a.jpg

Konferencia sa uskutoční 30. – 31. máj 2013 Primaciálny palác (Zrkadlová sieň), Primaciálne námestie 1, Bratislava

Konferencia je organizovaná v rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 inicioval Francúzsky inštitút spolu s EHMK Košice 2013, s podporou ORTE Niederösterreich. Konferencia je tentokrát organizovaná v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislavou v rámci cyklu Impulzy pre rozvoj mesta. Vedecká koncepcia konferencie: Alena Kubova-Gauché, architektka, profesorka na Vysokej škole architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture – ENSA), Lyon

Budovanie tzv. socializmu a stratégia päťročných plánov viedli v minulosti slovenských miest k radikálnym zmenám mestskej identity. S výstavbou priemyselných závodov, s nutným prílivom pracovných síl prudko narastal nedostatok bytov. Podobne ako vo väčšine európskych krajín, riešenie tohoto problému vyústilo do výstavby sídlisk založenej na priemyselnej panelovej výrobe. Podstatne a veľmi rýchlo sa menila priestorová koncepcia a obraz mesta. Neohraničený rast mesta na jeho okraji ako aj zmeny do vnútra mestskej štruktúry, podporované direktívnou ideológiou, boli spojené so stratou identity, ničením historických a kultúrnych hodnôt, sprevádzané úplnou devastáciou životného prostredia. Politické a hospodárské zmeny v 1989 a rozdelenie Československa v 1993 vytvorili príležitosť k hľadaniu novej identity mesta. Práve vidina modernosti západoeurópskych metropol silno poznamenala rozvoj veľkých slovenských miest ako sú Bratislava a Košice. Pre ne, ako aj pre väčšinu ďaľších miest na Slovensku nadobúda otázka novej pozície mesta, jeho hospodárskej a spoločenskej úlohy čoraz viac na dôležitosti. Ako sa postaviť k otázke novej identity mesta v súvislosti s jeho hospodárskou politikou, čo identifikuje obyvateľa s mestom a čo determinuje rozvoj mesta z hľadiska optimálnych urbánnych štruktúr v súvislosti s klimatickými zmenami a celkovým charakterom verejného života v meste? Vo Francúzsku v posledných rokoch sa tieto otázky riešili prehodnotením podmienok rozvoja mesta a hospodárskej politiky mesta formou tzv. “Veľkých projektov mesta“. Zatiaľ čo v Saint-Etienne, ako v prvom francúzskom meste podmieňuje tzv. « design management » projektovanie mesta, Boreaux postavilo rozvoj mesta na základoch novej kvality života v meste programovou tvorbou nových kvalitních verejných priestorov v historických súvislostiach genius loci. Po zvážení týchto skúseností vyvstáva otázka: S akým zámerom, na akom základe, a v akých podmienkách je možné rozvíjať „projekt (tvorbu) mesta“ v Bratislave, v Košiciach alebo iných mestách na Slovensku? Premena existujúceho mesta je zložitý proces, ktorý vyvoláva rozličné názorové výmeny a spory. Nejde však len o pretrvanie mesta, tvorba mesta by sa mala otvárať novým impulzom, zamerať pozornosť k novej logike územných vzťahov mesta. A zároveň, ak chce projekt prispieť k uvedomeniu si významu mesta, mala by brať do úvahy invatívne trendy informačných a komunikačných technológií. Nech si napokon zvolíme ktorýkoľvek z postupov, nutné je pritom zohľadniť, ktoré hybné sily prispievajú k významu mesta do budúcnosti, akým spôsobom je možné zvýšiť spoločenský a hospodárský rast mesta, do akej miery treba zapracovať princíp sociálnej stratifikácie v rozvoji mesta. A v konečnom dôsledku, v súvislosti s novou identitou mesta, akú rolu tu hrá verejný priestor a ako čeliť dôsledkom zmeny klímy pri tvorbe ekologicky udržateľného mesta.

Pozn.: Konferencia bude prebiehať v slovenčine, češtine, vo francúzštine a v nemčine
Jednotlivé prednášky budú simultánne tlmočené do obidvoch pracovných jazykov.

sucastne-vyzvy-pri-tvorbe-mesta.jpg

PROGRAM _______________________________________________________________

Štvrtok 30. máj 2013

Predsedajúci: Alena Kubova-Gauché, architektka, profesorka na Vysokej škole architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture – ENSA), Lyon Miroslav Marcelli, filozof, profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, Karlova Univerzita (SK)

14:00–14:30 Slávnostné otvorenie, úvod konferencie Ingrid Konrad, Hl. architektka Hl. mesta SR Bratislavy Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Alena Kubova-Gauché, architektka, profesorka na Vysokej škole architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture – ENSA), Lyon

14:30–16:15 Od územného plánovania k projektu mesta: stratégie, teórie, modely a skúsenosti Vo Francúzsku v posledných rokoch dochádza k prehodnoteniu hospodárskych podmienok rozvoja mesta formou tzv. “veľkých projektov mesta“ ako základnej stratégie územného plánovania. Napríklad v Saint-Etienne ako v prvom francúzskom meste podmieňuje plánovanie mesta tzv.« design management». Pri sledovaní týchto skúseností vyvstáva otázka aj pre slovenské mestá: S akým zámerom, na akom základe a v akých podmienkach je možné rozvíjať Bratislavu, Košice a ďalšie mestá?

Yannis Tsiomis, architekt a urbanista, profesor, Vysoká škola architektúry sociálnych vied (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – EHESS) a Vysoká škola architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture – ENSA), Paris La Villette

Chris Younès, filozofka, riaditeľka laboratória Gerphau, profesorka, Vysoká škola architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture – ENSA), Paris-La Villette, a Odborná škola architektúry (Ecole spéciale d’architecture)

Roman Koucký, architekt, vedúci Kancelárie metropolitného plánu, Útvar rozvoja hlavného mesta Prahy

16:15–16:30 Prestávka

16:30–18:30 Udržateľný verejný priestor a dotvorenie mesta – podmienka kvality mesta Dnes charakterizuje mestá zaberanie krajiny a úrodnej pôdy, znečisťovanie ovzdušia priemyselnou výrobou, oblaky smogu, hluk a dopravné zápchy, anonymita a strata identity. V dobe, keď vyše polovica populácie našej planéty žije v mestách, sú mestá postavené pred nové úlohy: tvorba udržateľného mesta s kvalitným životným prostredím, mesta, ktoré je príjemným miestom pre život, ktoré chráni svojho obyvateľa pre nadmerným chladom či teplom, vracia zeleň a krajinu do mesta, podporuje rozvoj identity a komunikácie s dôrazom na kvalitný verejný priestor. Je to revolúcia, ktorá neminie žiadne mesto.

Úvod a prezentácia Bratislavy: Ingrid Konrad, Hl. architektka Hl. mesta SR Bratislavy

Helga Fassbinder, Profesorka pre plánovanie a obnovu mesta TU Eindhoven (Holandsko) a TU Hamburg-Harburg (Nemecko)

Reinhard Seiß, urbanista, filmár, autor a publicista (Rakúsko)

Diskusia, záver

Piatok 31. máj 2013

Predsedajúci: Ingrid Konrad, Hl. architektka Hl. mesta SR Bratislavy Juraj Koban, dekan Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

9:00–9:20 Úvod a prezentácia Košíc: Juraj Koban dekan Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

9:20–10:50 Udržateľný verejný priestor a dotvorenie mesta – podmienka kvality mesta Jean-Pierre Charbonneau, urbanista, poradca pre oblasť politika mesta a kultúrna politika

Sabri Bendimérad, architekt, mimoriadny člen Laboratória Architektúra-Kultúra-Spoločnosť 19.-21. St. (Laboratoire Architecture-Culture- Société 19è-21è s.), Vysoká škola architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture – ENSA), Paris Malaquais

10:50–11:00 Prestávka

11:00–12:30 Tvorba mesta s novou identitou Marie-Haude Caraës, riaditeľka oddelenia výskumu, Cité du design Saint-Etienne

Josyane Franc, riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov, Cité du design Saint-Etienne

Diskusia, záver

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.362565

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne