Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 04. 2024, meniny má: Vojtech

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o.

Autor fotografií

Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o.

Zdroj

Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o.

Zobrazení

11502

Dátum vydania

19. 03. 2013

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

43%

Celkový počet hlasov: 544

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

IMAGINATÍVNOSTI A KONŠTRUOVANIA LEPŠÍCH BUDÚCNOSTÍ

instigation-titulka.jpg

Téma: INSTIGATIONS engaging architecture landscape and the city.

Kreatívna imaginatívnosť sa nezakladá len na intuícii jednotlivcov. Jednou z úloh vzdelávania v navrhovaní je napomáhanie získavaniu nástrojov, techník a metód umožňujúcich nadobúdanie imaginácie. Zároveň sa však navrhovacie módy a praxe konfrontujú aj s výzvami našich dnešných spoločností. Spoločenský záväzok dokonalého navrhovania je aj jadrom vyučovacieho procesu na Harvard University Graduate School of Design. 560-stranová paperbacková „tehla – publikácia – almanach – biblia…” INSTIGATIONS engaging architecture landscape and the city (PODNECOVANIE zapájania architektúry krajiny a mesta) s kódom GSD075 vydaná v minulom roku švajčiarskym vydavateľstvom Lars Müller Publishers, prezidentom a spoločníkmi Harvard College a editovaná Mohsenom Mostafavim a Petrom Christensenom pri príležitosti 75. výročia založenia Harvard University Graduate School of Design (1936) je vynikajúcim materializovaným dôkazom inteligencie, dôležitosti a potenciálu profesie a disciplíny „architekt” a „architektúra”. Táto knižka celebruje 75 rokov GSD a je prezentáciou epizód jej bohatej histórie. Spolu so selektívnymi pohľadmi na súčasné a budúce línie vyučovania a výskumu PODNECOVANIE prezrádza konštantnú osciláciu medzi pragmatickými realitami a imagináciami doteraz nezrealizovaného ideálu, ktorý je podstatou navrhovania a ktorého reflektovanie je demonštrované sériami ideí, projektov a praxí. Výročia ponúkajú príležitosť na úvahy o minulosti ako o hovorcovi prítomnosti a budúcnosti, zdieľajúceho premýšľania o tom, čo príde. Pre harvardskú školu architektúry to znamená zvýraznenie série agentov – ľudí, udalostí, objektov a ideí tvoriacich sedemdesiatpäťročnú kolektívnu pamäť bohatej histórie inštitúcie, zaostrujúcu svoj pohľad do dnešnej a zajtrajšej praxe. Preto nie je prekvapujúce, že takéto znovuobjavovanie nabáda k „fresh“ premýšľaniu nového smerovania a iniciatív, ktoré prezentuje aj táto knižka. Kúzlenie obsiahleho množstva tisícov absolventov, stoviek učiteľov a zamestnancov a dvoch domovov (Boston) môže spôsobiť riziko homogenizovania histórie charakterizovanej konzistentnou a trvalou heterogenitou a multiplicitou. Provokatívne reflexie na súčasné trajektórie vyučovania a výskumu sú obohacujúce svojimi porovnávaniami so znova testovaným historickým kontextom. Znova si predstavovanie lepších budúcností je aj mottom úvodnej obsiahlej štúdie súčasného dekana GSD, iránsko-amerického architekta a vzdelávateľa, bývalého šéfa škôl architektúry na Cornell University a Architecture Associaton Mohsena Mostafaviho. V druhom úvodnom texte Správy: prezentovanie histórie školy a GSD Peter Christensen analyzuje koncepciu stratégie výskumu a realizácie prípravy stavby „výstavy“ GSD 075 a „knihy“ INSTIGATIONS premyslenou inštitucionálnou históriou, ktorá mení zaužívané prístupy prezentácie zozbieraných a katalogizovaných dokumentov na novo premýšľané historické medzníky udalostí, zvraty, konflikty a odkazy. Štruktúra výstavy a knihy tak následne sleduje túto ambicióznu líniu mapovania bodov porušení, zlyhávaní, pochybností a rozmazávaní cez matricu troch inštitúcií (departmentov) architektúry na GSD: Architektúry (Architecture), Krajiny (Landscape Architecture) a Urbánneho plánovania a dizajnu (Urban Planning and Design) so všetkými z toho vyplývajúcimi problematickými aspektmi delenia profesie. Šesť obsiahlych kapitol na rozsiahlom priestore kolážovito kombinuje a strihá paralelné informácie a dokumenty tejto zaujímavej a dôležitej komplexnej histórie. Kapitoly s názvami Dizajn ako výskum (Design as Research), Dizajn ako kritika (Design as Critique), Mesto a prostredie ako proces (City and Environment as Process), Mesto a prostredie ako forma (City and Environment as Form), Kontinuálna škola (The Continious Institution) a Meniaca sa škola (The shifting Institution) sú pre každého čitateľa zaujímajúceho sa o architektonické školstvo „správami“ o súčasnosti a budúcnosti akademického vzdelávania v architektúre. GSD ako jedna z najkvalitnejších a najrešpektovanejších novodobých škôl architektúry tak prostredníctvom PODNECOVANIA nastavuje nový systém skladania problematiky, informácií a impulzov do obrazu imaginácie a konštruovania budúceho. Dizajn knihy odvolávajúci sa na Koolhaasovu legendárnu publikáciu S, M, L, XL tvorí množstvo preklikávaných zložiek pôvodných a originálnych textov a manifestov, inštitucionálnych udalostí, školských výsledkov, prezentácií a aktivít…, ktorých mnohoznačné čítanie nie je možné v kontinuálnej časovej osi a oddelenej logike odborných kategórií profesie a výskumu, ale v priečnych rezoch prepájania rôznorodostí. PODNECOVANIE sa tak stáva inšpiratívnou a porovnávajúcou platformou aj pre naše lokálne prostredia a výročia – 75 rokov Fakulty architektúry na STU a 50+ výročie Katedry architektonickej tvorby na VŠVU –, ktoré tak majú vynikajúcu príležitosť reflektovať porovnateľné a neporovnateľné re-histórie a re-imaginácie.

Imro Vaško

Mohsen Mostafavi a Peter Christensen: INSTIGATIONS engaging architecture
landscape and the city.

Vydavateľstvo: Lars Müller Publishers, Zürich, 2012. 560 s.

ISBN 978–3–03748– 3078

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 63 | T: 0.257220

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne