Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

EuroStav 4/2011

es-4-titulka.jpg

Hlavná téma: HRUBÁ STAVBA

Tematické okruhy

materiály pre hrubú stavbu, debniace a pažiace systémy pre výstavbu, špeciálne konštrukcie a technológie, hydroizolačné systémy, sanácia muriva, dverné a okenné výplne stavebných otvorov, lešenia a pomocné konštrukcie, konštrukcie a materiály na stavbu striech, exteriérové úpravy…

Obsah

EDITORIAL
Vedieť viac je konkurenčná výhoda!

HRUBÁ STAVBA
Nové trendy v realizácii stavieb

DISKUSNÉ FÓRUM
Trendy v konštrukciách a materiáloch pre hrubú stavbu

HRUBÁ STAVBA
Inžinierskogeologický prieskum v stavebnej praxi
Teórie a prax, kontrola šírky trhliny pomocou kombinovanej výstuže
Druhá šanca pre stĺpy z kefovej továrne
Súčasné stavebno-architektonické softvéry

ARCHITEKTÚRA
Rekonštrukcia a dostavba Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave
CENTRÁL Bratislava
PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE
Digital Park III

VÝSTAVBA VO SVETE
Vstupná budova Admirant v Eindhovene
Centre Pompidou-Metz, Chapeau
SOLAR CITY
SolarCity Linz, súbor radových obytných domov

PATENTY V STAVEBNÍCTVE
Multifunkčná parapetná doska

INFOSERVIS

PREHĽAD

Inžinierskogeologický prieskum v stavebnej praxi

Inžinierskogeologický prieskum (IGP) je dôležitým nástrojom na posúdenie pomerov pri zakladaní stavieb. Jeho úlohou je získať také poznatky o základových pomeroch stavebných objektov, aby tieto mohli byť založené čo najekonomickejšie, pri zachovaní stability nielen samotných objektov, ale aj ich okolia. V rámci problematiky hrubej stavby, ktorá je nosnou témou tohto čísla, a ktorej súčasťou je aj zakladanie objektov, prinášame nasledujúci príspevok. Článok samozrejme nemôže obsiahnuť celú rozsiahlu problematiku a preto sa venuje IGP pre najčastejšie budované stavby, akými sú obytné domy, či súbory.

Autor> doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., SvF STU Bratislava, Recenzent: prof. RNDr. František Baliak, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia): archív autora

es-4–11–3.jpg

CENTRÁL Bratislava

es-4–11–7.jpg

Po zimnom období opäť ožíva aj stavenisko polyfunkčného komplexu Centrál v Bratislave. Už letmý pohľad naň dáva tušiť, že ide o veľmi komplikovanú a rozsiahlu stavbu, na koncepte ktorej okrem architekta spolupracovalo veľmi veľa odborníkov z rôznych profesií. Jedným z nich je statik a konštruktér. A práve od tvorivého dialógu architekta so statikom a konštruktérom závisí do veľkej miery aj výsledná kvalita a podoba architektonického a konštrukčného riešenia diela. Dialóg je často založený práve na tom, že architekt sa pýta: „ČI SA TO DÁ ?"

Autor, grafické prílohy: architekt I. Kubík

Fotografie (vizualizácia): archív I. Kubíka

Vstupná budova Admirant v Eindhovene

Nová budova Admirant je súčasťou novovybudovanej nákupnej zóny Heijmans Real Estate. Situovaná je na hranici medzi novou časťou a Námestím 18. septembra a vytvára hlavnú bránu do novej nákupnej osi. Táto lokalita si žiadala ikonickú stavbu, ktorou Vstupná budova Admirant z architektonickej kancerárie Massimiliano Fuksas určite je. Priťahuje pozornosť verejnosti a vedie chodcov do srdca novej štvrti.

Autor, pripravila: Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia): © Moreno Maggi, www.flickr.com

es-4–11–9.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.333540

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne