Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Časopis ARCHITEKT

Autor fotografií

Časopis ARCHITEKT

Zdroj

Časopis ARCHITEKT

Zobrazení

23338

Dátum vydania

06. 07. 2012

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

45%

Celkový počet hlasov: 641

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

19. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012

gpa.jpg

Prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury Grand Prix architektů – Národní cenu za architekturu vypisuje Obec architektů pod záštitou primátora hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury.

Spolupořadatelem je Národní galerie v Praze.

Hlavním mediálním partnerem je časopis ARCHITEKT.

DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE BYLO PŘIHLÁŠENO CELKEM 71 PROJEKTŮ V 6 KATEGORIÍCH:
Novostavba / N 13 realizací
Rekonstrukce / R 12 realizací
Rodinný dům / RD 18 realizací
Krajinářská architektura a zahradní tvorba / K 3 realizace
Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře / D 11 realizací
Interiér / I 14 realizací

ODBORNÁ POROTA PRACOVALA VE SLOŽENÍ
Andrea Klimko, Slovensko / předsedkyně poroty
Petr Kratochvíl, Česká republika
Maciej Hawrylak, Polsko
Paul Katzberger, Rakousko
Ian Bogle, Velká Británie

Výsledky soutěže byly ofi ciálně zveřejněny dne 3. května 2012 na slavnostním vyhlášení a udělení cen ve Veletržním paláci v Praze. Výstava přihlášených děl: 4. 5. 2012 – 10. 6.2012, Veletržní palác, dále pak výstava putuje po ČR a následně do zahraničí.

THE 19TH YEAR OF COMPETITION SHOW GRAND PRIX OF ARCHITECTS, NATIONAL PRIZE FOR ARCHITECTURE

The prestigious show of current Czech architecture Grand Prix of architects, National prize for architecture, is declared jointly by the Society of Architects. The Municipal Authority of the Capital of Prague, the Ministry of Culture, the Ministry for Local Development, the Ministry of the Environment, the Ministry of Industry and Commerce.

The Medial partner is the journal ARCHITEKT.

ON THE WHOLE 71 PROJECTS IN 6 CATEGORIES HAVE FILED APPLICATIONS TO THE YEAR OF THE COMPETITION OF THIS YEAR:
New building / N 13 implementations
Reconstruction / R 12 implementations
Family house / RD 18 implementations
Landscaping and garden creation / K 3 implementations
Architectonic design, minor architecture and work of art in architecture / D 11 implementations
Interior / I 14 implementations

THE PROFESSIONAL JURY WORKED IN THE COMPOSITION:
Andrea Klimko, Slovakia / chairman of the jury
Petr Kratochvíl, Czech Republic
Maciej Hawrylak, Poland
Paul Katzberger, Austria
Ian Bogle, United Kingdom

The results of the competition will be offi cially published on Mai 03, 2012, Veletržní palace, when also the top prize will be awarded – Grand Prix, the National prize for architecture. Exhibition of sent-up works: 04. 5. 2012 – 10. 6. 2012

www.grandprix-architektu.cz

POROTA GPA 2010

THE JURY OF GPA 2010

andrea-klimko.jpg

ING. ARCH. ANDREA KLIMKO / AK ARCHITECTURE PŘEDSEDKYNĚ POROTY

Andrea Klimko absolvovala v roce 1997 magisterská studia na Fakultě architektury Slovenské technické university v Bratislavě. Poté studovala 2 roky na Fakultě architektury Technické university ve Vídni. V roce 2004 se stala členkou Slovenské komory architektů (autorizovaný architekt). V roce 2010 se stala členkou České komory architektů. AK architecture zajišťuje všechny stupně architektonických projektů a má mnoho zkušeností v oblasti bytových projektů, smíšených staveb, menších urbanistických celků, soukromých prostor, interiérů, grafi ckých návrhů apod. Andrea Klimko získala mimo jiné cenu WORLD ARCHITECTURE AWARD za sportovní a zábavní centrum RELAXX v Bratislavě.

Va graduated Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava (Slovak republik) in 1997 and 2 years on Faculty of Architecture TU in Vienna, Austria. Since 2004 started her Membership in Slovak Chamber of Architects (authorized architect). Since 2010 started a Membership in Czech Chamber of Architects. Professional career and CV on page: www.andreaklimko.com AK architecture provides all stages of an architectural projects and have many experiens in the fi eld housing projects, mixed use buildings, smaler urban areas, privat spaces, interiors, graphic design, etc. For us architecture is both a challenge and an inspiration, that needs the right clients to be realized. WORLD ARCHITECTURE AWARD, 6-th Cycle awared by World Architecture Community for RELAXX sport and leasure center in Bratislava,

ian-bogle.jpg

IAN BOGLE, B.ARCH (HONS) M.ARCH / BOGLE ARCHITECTS, BFLS EUROPE

Narodil se v roce 1970 v Glasgow. Studoval architekturu a urbanismus na škole architektury Mackintosh School of Architecture umělecké školy Glasgow School of Art. V roce 1994 se stal kvalifi kovaným architektem. V té době již pracoval pro glasgowskou fi rmu The Parr Partnership, od roku 1995 pracoval u Foster and Partners, zde do roku 1997 působil na stavbě Skotského výstavního a konferenčního centra jako architektonický dozor. Vyvrcholením období činnosti u Fostera byla vedoucího projektů nominovaných 2004 na Stirlingovu cenu – projekt Obchodní akademie Bexley a projekt Ředitelství pojišťovny Weiss Re, tzv. „Okurka“, který tuto cenu získal. Vždy hledal nové výzvy a proto v roce 2002 nastoupil do fi rmy Hamiltons Architects, kde napomáhal přesměrování fi rmy, razil cestu mezinárodního přístupu, přičemž vedl pracovní základnu ve Velké Británii. V roce 2010 se stal spoluzakladatelem Bogle Flanagan Lawrence Silver Ltd., v roce 2012 založil Bogle Architects Limited.

Born in Glasgow in April 1970. He studied architecture and urban design at the Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art. He qualifi ed as an architect in 1994 whilst working for the Glasgow fi rm, The Parr Partnership after which he joined Foster and Partners in 1995 – 1977. He was site architect for the Scottish Exhibition and Conference Centre. As a project director his time at Fosters‘ culminated in two projects being nominated for the 2004 Stirling prize, namely the Bexley Business Academy and the eventual winner, Swiss Re HQ (The Gherkin). Seeking new challenges he joined Hamiltons Architects in 2002 where he was instrumental in the redirection of the fi rm, pioneering an international approach whilst maintaining a strong UK base workload. In 2010 he was co-founder of the succession practice Bogle Flanagan Lawrence Silver Ltd.

paul-katzberger.jpg

ARCH. MAG.ARCH. PAUL KATZBERGER / AUSTRIA ARCHITECTS

Paul Katzberger se narodil ve Vídni v roce 1957, studoval na Vídeňské akademii výtvarného umění v mistrovské třídě profesora Gustava Peichla, později na univerzitě Aldo Rosii v Benátkách. V letech 1986 až 1989 byl hostujícím profesorem na Rhode Island School v USA. V tom samém roce také založil své architektonické stuido. K jeho nejdůležitějším dílům patří stanice metra linky U2 ve Vídni / 2000, vstupní hala nádraží Wiener Neustadt / 2002, 1998 Oblastní nemocnice a univerzitní klinika v Innsbrucku / 1998 , Národní knihovna Dolního Rakouska a archiv v St. Pölten / 1992–97, Aquarium Wien Möbel, Wien- Helsinki-Paris / 1989. Paul Katzberger získal mimo jiné cenu Lower Austria Award for Cultural Achievements in Architecture a Cenu Miesse Van der Rohe (1999)

Was born in Vienna in 1957. He studied in the Master’s Class of Professor Gustav Peichl at the Vienna Academy of Fine Arts and, later, the Aldo Rossi University in Venice. Between 1986 and 1989, he was a visiting professor at the Rhode Island School, U.S.A. That same year, he founded his own architectural studio. The following works belong among the most signifi cant: A station of the U2 underground line in Vienna (2000), the entrance hall of the Wiener Neustadt Railway Station (2002), the Regional Hospital and University Clinic in Innsbruck (1998), the Regional Library and Archive in St. Pölten (1992–1997), Aquarium Wien Möbel, Wien-Helsinki-Paris (1989).

maciej-hawrylak.jpg

MACIEJ HAWRYLAK, PHD

Narodil se 1952 ve Wroclavi. V roce 1986 získal titul PhD v oboru teorie urbanismu na fakultě architektury. Od roku 1986 je členem katedry urbanismu na Fakultě architektury. Specializuje se na teorii urbanismu a zároveň se zabývá posuzováním kvality urbanistických projektů při rozvoji a rekonstrukci postindustriálních částí měst. 1989 –1990 byl hostujícím profesorem na FA university Mosulu v Iráku. 1999 se na FA jako koordinátor programu Erasmus se podílel na studentských a odborných seminářích. 1993 spoluzaložil architektonický ateliér architectural studio Wroclaw. Od 1997 vlastní projekční kancelář asw studio projektowe maciej hawrylak. Od roku 1978 je členem a od předsedou pobočky Asociace polských architektů (SARP) ve Wroclawi. V roce 2011 byl ředitelem prvního Dolnoslezského festivalu architektury. Nejdůležitější díla: Centrum AB ve Wroclawi (2001), rezidence Leopoldinum – Grand Prix, Cena primátora Wroclawi (2007); Slezský bytový nájemní dům (2007); bytový komplex Szklary Parkv Polkowicích (2008); bytový dům Odra – 3. cena v Ceně primátora Wroclawi (2009).

Born in Wroclaw in 1952, received PhD in Urban Design Theory from the Faculty of Architecture in 1986. Since 1986 Member of the Chair of Urban Design, Faculty of Architecture, specializing in the theory of urban design as well as assessing the quality of urban design in developing and restoring postindustrial urban city areas. 1989–1990 Visiting Professor, Faculty of Architecture, Mosul University, Mosul, Iraq. 1999 – Faculty of Architecture Erasmus co-ordinator involved in students and professional workshops. 1993–1997 co-founder architectural studio wroclaw ASW, 1997– owner asw studio projektowe maciej hawrylak. He is from 1978 a member, 1999–2001 Secretary and 2009 – President of Association of Polish Architects (SARP) branch in Wroclaw. In 2011 he directed fi rst edition of Lower Silesian Festival of Architecture. Most important works: Centrum AB in Wroclaw (2001), Leopoldinum Residence – Grand Prix, President’s of Wroclaw Award (2007); Silesia Apartments Residential Building (2007); Szklary Park residential complex in Polkowice (2008); Odra-House – residential building -III prize, President’s of Wrocław Award (2009).

petr-kratochvil.jpg

DOC. PHDR. PETR KRATOCHVÍL, CSC.

Petr Kratochvíl se narodil v roce 1950 v Praze. Absolvoval Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fi lozofi e a psychologie. Od roku 1974 je vědeckým pracovníkem v Ústavu dějin umění AV ČR a od oku. 2006 též externím pedagogem na Fakultě umění a architektury TU Liberec. Jeho výzkumné activity v oblasti dějin a teorie moderní a současné architektury vyústily v řadu knih a studií v odborných architektonických a uměleckohistorických časopisech. Jeho poslední kniha “Současná česká architektura a její témata” vyšla v roce 2011. Jako editor a spoluautor se podílel na svazku “Dějiny Zemí Koruny české – Architektura” (2009) a mnoha dalších kolektivních pracech. Pro pražskou Galerii Jaroslava Fragnera připravil několik výstav, například “Čeští architekti v zahraničí” (2004), “Karel Hubáček” (2005), “Zelená architektura.cz” (2008), které pak cestovaly po evropských městech.

Born 1950 in Prague. Graduate of the Faculty of Philosophy, Charles University, Prague (philosophy, psychology) Since 1974 researcher in the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic and since 2006 also associate professor at the Faculty of Arts and Architecture, Technical Univeristy in Liberec. His research activities in the fi eld of history and theory of modern and current architecture resulted in a number of books and studies in architectural and art-historic journals. His last book “Contemporary Czech Architecture and Its Themes” was published in 2010. As editor and co-author he also participated on the book “The History of the Czech Lands – Architecture” (2009) and many other collective works. In the Gallery of Jaroslav Fragner in Prague he prepared several exhibition – as for example “Czech Architects abroad” (2004), “Karel Hubáček” (2005), “Green architecture.cz“ (2008) – than travelling through Europe.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ POROTY

HODNOCENÍ

THE JURY DECISION

ZPRÁVA SE ZASEDÁNÍ POROTY

Porota pracovala v mezinárodním složení – Andrea Klimko (předsedkyně poroty), Slovensko; Ian Bogle, Velká Británie; Maciej Hawrylak, Polsko; Paul Katzberger, Rakousko; Petr Kratochvíl, Česká republika. První den prostudovala pečlivě 72 přihlášených projektů. Z nich 19 postoupilo do užšího výběru. Porota se následně dohodla na obhlídce na místě a navštívila 14 děl, která postoupila do užšího výběru. S obhlídkou projektů začala porota už první den v Praze. Druhý a třetí den navštívila další projekty v Čechách a na Moravě.

zasadanie-poroty-17.jpg

Čtvrtý den se porota dohodla na udělení hlavní ceny Grand Prix Architektů, udělení jednotlivých cen i čestných uznání v kategoriích novostavba, rekonstrukce, rodinný dům, dále interiér, výstavnictví, scénografi e, v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba a architektonický design a drobná architektura. V kategorii urbanismus nebylo přihlášeno žádné dílo. Porota se jednomyslně shodla na udělení Grand Prix. Každé posuzované dílo prošlo odbornou diskusí všech členů poroty, která se nakonec jednotně shodla na udělení cen a čestných uznání pro jednotlivé kategorie. Nejvíce diskusí porotců při výběru pro udělení cen probíhalo v kategoriích interiér a rodinný dům.

zasadanie-poroty-18.jpg

Letošní 19. ročník Grand Prix Architektů byl navzdory útlumu ve stavebnictví bohatý na počet a kvalitu přihlášených děl. Více projektů oproti předešlým ročníkům bylo přihlášeno hlavně v kategoriích kvantitativně menších a méně investičně náročných staveb. O to zajímavější a zodpovědnější bylo jejich posuzování. Porotování Grand Prix Architektů, prestižní ceny za českou architekturu, bylo pro všechny zúčastněné zajisté obohacením jak z profesního tak i lidského hlediska.

Andrea Klimko, předsedkyně poroty

THE JURY‘ DECISION

The international jury had the following members: Andrea Klimko (Chairman of the jury), Slovakia; Ian Bogle, United Kingdom; Maciej Hawrylak, Poland; Paul Katzberger, Austria; Petr Kratochvíl, Czech Republic. The fi rst day, they carefully examined 72 submitted projects. 19 projects made it to the shortlist. Subsequently, the jury agreed to see the buildings in situ and visited 14 buildings that had advanced to the shortlist. The fi rst day, the jury examined the projects in Prague. The second and third days, the jury visited other projects in Bohemia and Moravia.

On the fourth day, the jury agreed on whom to award the main prize, the Grand Prix of Architects, individual prizes and honorable mentions in the following categories: New building, reconstruction, family house, interior, exhibition, stage design, landscape architecture and garden architecture and architectural design and small architectural structure. No work was enrolled in the category of urban design. The jury agreed unanimously on the Grand Prix winner. Every assessed project has passed through the expert discussion of all members of the jury, which, fi nally, agreed unanimously on the winners of the prizes and honorable mentions for each category. When selecting the winners, the interior and family house categories were discussed mostly by members of the jury.

Despite the depression in the construction industry, the 2012 Grand Prix of Architects was rich in the number and quality of enrolled works. In comparison with the previous years, more projects were enrolled mainly in the categories of quantitatively smaller and less investmentintensive buildings. However, this fact made the assessment more interesting and responsible. To be a member of the jury of the Grand Prix of Architects, a prestigious Czech prize for Czech architecture, certainly enriched all involved both from the professional and human points of view. Andrea Klimko, chairman of the jury

zasadanie-poroty-1.jpg zasadanie-poroty-2.jpg zasadanie-poroty-3.jpg zasadanie-poroty-4.jpg
zasadanie-poroty-5.jpg zasadanie-poroty-6.jpg zasadanie-poroty-7.jpg zasadanie-poroty-8.jpg
zasadanie-poroty-9.jpg zasadanie-poroty-10.jpg zasadanie-poroty-11.jpg zasadanie-poroty-12.jpg
zasadanie-poroty-13.jpg zasadanie-poroty-14.jpg zasadanie-poroty-15.jpg zasadanie-poroty-16.jpg

UŽŠÍ VÝBĚR POROTY GPA 2012

SHORT LIST

Z PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ POROTA JMENOVALA DO UŽŠÍHO VÝBĚRU 19 PRACÍ

N 6
GALERIE ZÁVODNÝ
GALLERY ZÁVODNÝ
ŠTĚPÁN DĚNGE

N 9
MAIN POINT KARLIN
MAIN POINT KARLIN
RICHARD DOLEŽAL, JIŘI HEJDA, JIŘI CHLUMSKY, LENKA KADRMASOVA, PETR MALINSKY, JINDŘICH ŠEVČIK / DAM

N 13
SKI BAR HORNÍ MALÁ ÚPA
SKI BAR HORNÍ MALÁ ÚPA
PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA / ADR

R 1
REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK
REVITALISATION OF THE CRUCIFIX BASTION
MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ / MCA ATELIER

R 4
AREÁL CAFÉ FARA
THE COMPLEX OF CAFE FARA
MAREK ŠTĚPÁN / ATELIÉR ŠTĚPÁN

R 6
CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
ENGINEERING EDUCATION CENTRE
BORIS REDČENKOV, PROKOP TOMÁŠEK, JAROSLAV WERTIG / A69 – ARCHITEKTI

R 12
EXPOZICE POLYGRAFIE V NTM
EXHIBITION OF PRINTING IN NATIONAL TECHNICAL MUSEUM
KRYŠTOF ŠTULC, JAN KLEMPÍŘ / ATELIER..[DVĚ TEČKY]

RD 3
RODINNÝ DŮM V JEVANECH
DETACHED HOUSE IN JEVANY
DAVID KRAUS / ARCHITEKTURA

RD 8
RODINNÝ DŮM LETY
FAMILY HOUSE LETY
MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, FILIP TOMÁŠEK / STUDIO PHA

RD 16
NÍZKÝ PRŮLET NAD LOUKOU
LOW PASS OVER A MEADOW
MICHAEL HOFMAN

K 1
PARK CHRPOVÁ
CHRPOVÁ PARK
ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

D 2
ZAHRADNÍ DOMEK V TICHÉ ŠÁRCE
GARDEN HOUSE IN TICHÁ ŠÁRKA
ALENA ŽENTELOVÁ, JIŘÍ ŽENTEL, ZDENĚK LACHOUT

D 4
ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM FOTO 8
BLACK TEAHOUSE
LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS

I 4
ZAOBLENÝ LOFT
ROUNDED LOFT
LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS

I 7
VODAFONE CEC
VODAFONE CEC
LUKA KRIŽEK, RADEK BLÁHA / IO STUDIO

I 8
PŘESTAVBA MAUZOLEA NA VÝSTAVNÍ SÍŇ
REMODELLING OF THE MAUSOLEUM INTO AN EXHIBITION SPACE
ROBERT VÁCLAVÍK, KAREL MENŠÍK, PETR VŠETEČKA / TRANSAT ARCHITEKTI

I 10
INTERIÉR HORSKÉ CHALUPY
INTERIOR OF MOUNTAIN CHALET
PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA / ADR

I 12
STÁLÁ EXPOZICE CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
NEW PERMANENT EXHIBITION
JIŘÍ JAVŮREK, SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ / SGL PROJEKT

I 14
INTERIÉR KAPLE SV. KŘÍŽE
THE CHAPEL OF THE HOLY CROSS
PETR FRANTA / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC.

GPA 2012 OCENĚNÉ PRÁCE

THE GPA 2012 AWARDS

CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

R 1 REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH
MUK REVITALISATION OF THE CRUCIFIX BASTION
MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ / MCA ATELIER

r1.jpg

CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA

N 6 GALERIE ZÁVODNÝ
GALLERY ZÁVODNÝ
ŠTĚPÁN DĚNGE

n6.jpg

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVBA

N 13 SKI BAR HORNÍ MALÁ ÚPA
SKI BAR HORNÍ MALÁ ÚPA
PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA / ADR

n13.jpg

CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE

R 4 AREÁL CAFÉ FARA
THE COMPLEX OF CAFE FARA
MAREK ŠTĚPÁN / ATELIÉR ŠTĚPÁN

r4.jpg

CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM

RD 8 RODINNÝ DŮM LETY
FAMILY HOUSE LETY
MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, FILIP TOMÁŠEK / STUDIO PHA

rd8.jpg

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII RODINNÝ DŮM

RD 3 RODINNÝ DŮM V JEVANECH
FAMILY HOUSE IN JEVANY
DAVID KRAUS / ARCHITEKTURA

rd3.jpg

CENA V KATEGORII KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA

K 1 PARK CHRPOVÁ
CHRPOVÁ PARK
ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

k1.jpg

CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE

D 4 ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM
BLACK TEAHOUSE
LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS

d4.jpg

CENY V KATEGORII INTERIÉR

I 7 VODAFONE CEC VODAFONE CEC
LUKA KRIŽEK, RADEK BLÁHA / IO STUDIO

i7.jpg

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII INTERIÉR

I 8 PŘESTAVBA MAUZOLEA NA VÝSTAVNÍ SÍŇ
REMODELLING OF THE MAUSOLEUM INTO AN EXHIBITION SPACE
ROBERT VÁCLAVÍK, KAREL MENŠÍK, PETR VŠETEČKA / TRANSAT ARCHITEKTI

i8.jpg

CENA ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO

ING. ARCH. JAN KOZEL,
ING. ARCH. KAREL KOUTSKÝ

celozivotne-dielo.jpg

Člen poroty – britský architekt – Ian Bogle si při obhlídkách favorizovaných staveb črtal záznamy na své osobní vizitky

zaznamy-bogle-1.jpg zaznamy-bogle-2.jpg zaznamy-bogle-3.jpg zaznamy-bogle-4.jpg

OCENĚNÁ DÍLA

THE WINNIGS WORKS

CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012
R 1

REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK
HORSKÁ, PRAHA 2
MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ / MCA ATELIER

r1–1.jpg

Revitalizace bastionu XXXI je první realizovanou součástí rozsáhlého záměru – širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství oblasti univerzitního kampusu Albertova, navazujících území Nového Města pražského a Vinohrad. Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostor s odpovídajícím kulturním a užitným zázemím souvisejících objektů. Cílem byla úprava veřejného prostranství, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století, propojení prostoru před a za středověkou hradební linií, oddělující území zahrad a univerzitního kampusu od dalších částí města. Záměrem bylo vytvoření atraktivního společného cíle pro obyvatele „před“ i „za“ hradbou a obnovení základních vlastností „ostrožny“, místa s širokou viditelnosti (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, přístupného cestami ze všech stran.

r1-2.jpg r1-3.jpg r1-5.jpg
r1-6.jpg r1-7.jpg

Revitalizace byla realizována na základě vítězného návrhu z veřejné architektonické soutěže vypsané městskou částí Praha 2 v roce 2007. Nový objekt zázemí byl navržen jako podzemní stavba, skrytá akropole, která láká svým obsahem a zpracováním, nikoli viditelností. Je koncipován jako samostatná pevná schránka lastury vložená do souvrství archeologicky defi novaných stratigrafi ckých rovin barokního a nového terénu, bez narušení charakteru fortifi kace a pohledové linie hradeb. Tvarosloví stavby je elementární, minimální a vychází z materiálových principů fortifi kační architektury – pevnosti. Objekt nabízí variabilní využití: univerzální sál pro výstavy, společenské akce či kavárnu, zázemí veřejnosti a provozu.

r1–4.jpg

Exteriér se otevřenou čelní prosklenou posuvnou stěnou obrácenou k panoramatu Vyšehradu stává plnohodnotnou součástí interiéru. Obnovená pohledová komunikace mezi fortifi kacemi navazuje na strategickou vzájemnost obou staveb v prostoru města.

r1–8.jpg

Upravená plocha bastionu umožňuje výstavu uměleckých děl v krajině či pořádání kulturních akcí. Propojení území skrze hradby je realizováno brankou na rozhraní mezi středověkou a barokní zdí fortifi kace. Součástí realizace je i rekonstrukce stěnové kaple a doplnění soudobé skulptury božích muk.

REVITALISATION OF THE CRUCIFIX BASTION
The construction is part of a wider planned conception for linking the green areas and public spaces of the university campus at Albertov with the adjoining neighbourhoods of the New Town (Nové Město) and Vinohrady. No less important is making publicly accessible the previously unused and neglected localities in the area and the formation of new public outdoor spaces with a corresponding cultural and functional base of associated buildings. Our goal was the landscaping of the public area, the addition of an open-air café and gallery on the site of a ruined building of 19th-century date, and linking the spaces inside and outside the medieval fortifi cation line that has kept the area of gardens and the university campus separate from the other sections of the city. The intended result was the creation of a attractive destination shared by residents of localities both “outside” and “inside” the wall, and the renewal of the essential qualities of the “outcropping”: a place with high visibility (both seeing and being seen), a place for connection of both sides of the city.

r1–9.jpg

Revitalisation was completed on the basis of the winning entry in a public architectural competition, held by the district government of Prague 2 in 2007. The new structure for public facilities was designed as a building below ground, a hidden acropolis attracting visitors with its contents and its form, not through mere visibility. It is conceived as an autonomous, solid “seashell”, inserted into the layerings of the archaeologically defi ned stratigraphic levels of Baroque and modern terrain, while not disturbing the character of the fortifi cations and the visual outline of the defensive walls. In its formal vocabulary, the building is elementary, minimal, and grounded in the material principles of fortifi cation architecture: fi rmness. The structure is available for varying uses: a universal hall for exhibitions, social functions or a café, facilities for the public and for operation. With its open front sliding-glass wall, turned towards the panorama of Vyšehrad, the exterior becomes a fully valid component of the interior. The renewed visual communication between the two fortifi cations helps recall the strategic importance of both structures in the historical urban space. Inside the bastion, the landscaped area allows for outdoor art exhibitions or open-air cultural events. Connection of the areas through the rampart is made possible through a passageway running between the medieval and Baroque fortifi cation walls. Included in the realization is the reconstruction of the wall chapel, supplemented with a contemporary sculpture, “The Crucifi xion” (Boží muka).

r1–10.jpg

Revitalisation of the Bastion is the fi rst realized stage of a much larger project intended to spur the process of revival in the wider vicinity, leading local residents to visit the area, and attracting public attention to allow for the continuation of further stages in the project. Insertion of new recreational and cultural functions into the structure of heritage objects makes possible their rescuing – not as lifeless museum-objects, but as a natural, living part of the city.

r1–11.jpg

Hodnocení poroty Revitalizaci Bastionu u Božích muk je zdařilá a je cenným příkladem kultivovaného a citlivého obnovení, až znovuzrození zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality. Splňuje bohatě kritéria vícera kategorií – rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáru. Na stávajícím pozemku byl navržen objekt malé kavárny s galerií pro odpočinek a pořádání společenských aktivit. Klidná dispozice vytvořených objektů implementovaných do fortifi kačního charakteru místa přirozeně komunikuje s upraveným terénem. Stoupání chodníku a rampy podporuje vnímání nádherných výhledů na město, nabízí duši pocit otevřenosti a lehkosti. Je vskutku pozitivním příkladem implementace veřejného prostoru do stávajících struktur města.

r1–12.jpg

Evaluation of the Jury The Bastion‘s revitalization amply meets the criteria in several categories – reconstruction, landscape architecture, garden architecture, small architectural structures, interior and „rusty“ furniture. The peaceful composition of the newly built constructions implemented into the fortifi cation nature of the location communicates naturally with the fi ne grading. The ascent of a long pavement and ramp supports the perception of beautiful views of the city, and offers a spiritual feeling of openness and lightness. Indeed, it is a positive example for the implementation of a public space in the existing city structure.

r1–13.jpg

REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK

REVITALISATION OF THE CRUCIFIX BASTION

MÍSTO / LOCATION Horská ulice, Praha 2
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková / MCA atelier s.r.o.
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS MgA. Peter Buš, Ing. Pavel Košťálek
INVESTOR městská část Praha 2
DODAVATELÉ Swietelsky a.s., Konstruktiva Branko a.s.
REALIZACE / COMPLETION 2011

S NOSITELI CENY GPA 2012 PAVLOU MELKOVOU A MIROSLAVEM CIKÁNEM
PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK

Blahopřeji vám k ocenění vašeho díla. Co pro vás tahle cena znamená?
Pavla Melková Máme radost, to je samozřejmé, každého potěší, když je oceněna jeho práce. Skutečný význam by pro nás ale mělo, kdyby pro naši kancelář přinesla příležitost k další zajímavé práci. Myslím ale, že tahle cena patří zároveň investorovi, tedy městské části Praha 2. Smysl má také proto, že může přinést podporu dalšímu pokračování revitalizace celého cenného území, jejíž je revitalizace Bastionu teprve začátkem.
Miroslav Cikán Ocenění pomůže přivést na toto místo uživatele a diváka, kterého by mohla stavba i upravené prostředí přilákat, pozvat, vtáhnout do děje. Místo nabízí velké kulturní možnosti široké veřejnosti, možnosti vzájemné kultivace místa, prostoru a jeho návštěvníka.

r1–14.jpg

Řekli jste, že ocenění vašeho díla je i oceněním pro radnici v Praze 2. O této městské části je známo, že bez ohledu na momentální personální složení dlouhodobě a programově spolupracuje s architekty a formou soutěží hledá optimální řešení při tvorbě městského prostředí. Čím vás oslovila soutěž na revitalizaci tohoto prostoru?
PM Soutěž byla skutečnou výzvou pro autory již tím, kolik problematických míst, kolik úskalí bylo v jednom celku třeba řešit. Jednalo se o krásný ale zároveň těžký úkol, nejen v tom, jak vložit novotvar do historického území. Nešlo zde zdaleka jen o objekt samotný, ale o řadu navazujících vztahů v rámci revitalizace celého prostoru. Bezděčně jsem si přitom opakovaně vzpomněla na skvělý fi lm Larse von Triera Pět překážek. Předmětem soutěže navíc byla problematika, ve které se nejraději pohybujeme – novostavba v historickém území spojená s rekonstrukcí a především tvorba místa nikoli pouhé stavby.
MC Vnímali jsme jako vzrušující celou situaci, kterou představuje hrana, zlom v topografi i terénu, který bravurně využil již Karel IV při výstavbě hradeb. Vymezení, hranice, oddělení vnějšku a vnitřku, města a ne-města vytváří samo o sobě ohromné napětí. Bylo nám jasné, že zde může vzniknout relevantní stavba, která v sobě právě takové napětí ponese. A to nás, kromě jiného, výrazně lákalo. Nemluvil bych ale jen o napětí a jen o kontrastu, které se celým úkolem prolínaly. Především bych vyzdvihl energii, kterou jsme objevili a po vrstvách odhalovali a která naší práci prostoupila.

r1–15.jpg

Jaký byl stav území, když jste o něm začali přemýšlet?
MC Kolem uzavřená plechová ohrada, jakýsi brownfi eld uprostřed města. Na navážkách stálo torzo budovy, původní dezinfekční stanice. Místo mnoho let nepřístupné lidem. Oblast skládky. Měřili jsme hloubku změny, která nastala od doby zástavby původního bastionu až po dnešek. Vrstvení v čase od tehdejšího horizontu až do dvacátého století. Těch vrstev byla řada a my museli poznat, kolik odtěžit nahromaděné nekvality a nahradit ji kvalitou.
PM Na základě existujících archeologických průzkumů jsme se dobrali výšky původních barokních terénů a na jejich úroveň pak vložili nový objekt. Zcela přirozeně se do souvrství integroval. Ještě bych vyzdvihla spolupráci s památkáři – revitalizace bastionu je příkladem, že může fungovat. My jsme se snažili erudovaně přistupovat k památkovým konstrukcím, památkáři zase plně respektovali právo současného architektonického vstupu na vlastní soudobý výraz.

r1–16.jpg

Co pro vás bylo hlavním vodítkem při promýšlení konceptu celé revitalizace?
PM V zadání bylo dáno, že na místě zchátralého, prakticky zříceného objektu má vzniknout objekt zázemí a kavárny s návazností na úpravu veřejného prostranství. Bylo nám jasné, že nechceme postavit nový nadzemní objekt na místě původního, který by necitlivě zasahoval do panoramatu a porušoval intaktní siluetu linie hradeb. Navrhli jsme naopak odtěžení navážek a zapuštění objektu pod úroveň horizontu. Vytvořili jsme tak přímou návaznost kavárny na upravený venkovní terén a její propojení s exteriérem, které je zdůrazněné možností otevřít čelní prosklenou stěnu kavárny lze a prostory tak propojit.
MC Samozřejmě jsme zde hledali také řadu souvislostí v celku, v detailu a v atmosféře. Během stavby jsme objevovali další netušené průhledy, které nám umožnily zapojit do architektury další prostorové vazby a světlo. Oba dva vnímáme svět i architekturu v jejích souvislostech také prostřednictvím vlastního fotografování, často zachycujeme prostor a jeho atmosféru v různých konotacích. V hlavě máme zasuté obrazy, kterých je za léta mnoho, které se náhle vynoří a vlastní obrazovou zkušenost pak uplatňujeme i při projektování, kdy vytváříme nový obraz místa. Proces se tak někdy daří opakováním povýšit. Při práci na revitalizaci bastionu, jsme k tomu měli výjimečnou příležitost.

CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA
N 6

GALERIE ZÁVODNÝ
MIKULOV
ŠTĚPÁN DĚNGE

n6–1.jpg

Galerie Závodný je soukromá galerie. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá sběratelská činnost v oblasti výtvarného umění. Výstavní program tvoří autorské výstavy českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické, minimalistické a konceptuální umění a tvorba českých autorů, kteří odešli do exilu.

Mikulov je pozoruhodnou ukázkou rostlého urbanismu, který spolu s jedinečnou scenerií vápencovitých útvarů jižního úpatí Pavlovských vrchů vytváří jeden z nejmalebnějších obrazů jižní Moravy. Stavba Galerie Závodný je situována v místě nedochované původní zástavby bývalé židovské čtvrti. Pozemek s potenciálem nádherných průhledů uzavírá zástavbu do prostoru dnešního náměstíčka na nároží ulice Husova a Brněnská. Úchvatné místo, inspirativní prostředí a důstojná náplň stavby – to byla kritéria, která vedla k vytvoření stavby respektující svými proporcemi, hmotovým členěním a měřítkem původní historickou zástavbu a současně jednoduchou formou a soudobým výrazem pojmenovávající účel objektu.

n6–2.jpg

Z ulice Husovy uzavírá stavba uliční frontu. Hmotami a tvaroslovím navazuje na stávající zástavbu. Fasády jsou provedeny v omítce a tato část objektu je zastřešena střechami s pálenou krytinou. Napojení na poválečné bytové domy je řešeno krčkem s průjezdem za bytové domy.

Kolmo navazuje vstupní část stavby orientovaná do náměstíčka, přízemím jakoby prorůstá do hradební podnože a odstoupením stavby v úrovni patra pak zachovává průhled na mikulovský zámek. Přestože se jedná o jeden funkční celek, je tato část stavby pojednána rozdílně. Vnější výraz strohých, sochařsky tvarovaných hmot je postaven na použitém materiálu a precizním detailu kamenných prvků.

n6–3.jpg

Obvodové stěny a netradičně i střešní plášť jsou obloženy přírodním vápencem. Vápenec, vzhledem podobný místnímu, ale svými vlastnostmi odpovídající kladeným požadavkům, byl přivezen z chorvatského ostrova Brač. Při stavbě byly použity dva příbuzné druhy vápence, jeden čistější a druhý mírně jiného odstínu s patrnějšími stopami fosílií. Kamenné prvky prorůstají i do vnitřních prostor galerie.

Výstavní program se odehrává ve dvou podlažích. Vnitřní prostory jsou otevřené, v patře až k hřebenu střechy. V části přízemí je situována galerijní kavárna. Převýšení stropu nad průjezdem v úrovni 1. patra bylo využito k vytvoření „amfi teátru“ využívaného při pořádání komorních koncertů.

Nosná konstrukce budovy je řešena systémem železobetonových monolitických stěn do ztraceného bednění. Přes požadavek na maximum využitelných stěn jsou prostory dostatečně prosvětleny, jednak bezrámově zasklenými otvory, prolomenými do kamenné fasády s cílenými průhledy k náměstíčku a přes terasu u hradební zdi, a zejména pak vrchním osvětlením přes střešní plášť v hlavním výstavním prostoru.

n6–4.jpg

Větrání je zajišťováno nuceně, rozvody vzduchotechniky jsou skryty v podhledu střešní konstrukce. Primárním zdrojem vytápění a klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Hodnocení poroty Galerie Závodný uzavírá zástavbu malebného náměstí na rohu Husové a Brněnské ulice na místě bývalé židovské čtvrti Mikulova. Jedinečné průhledy a genius loci místa byly esencí vzniku soukromé galerie výtvarného umění. Citlivé oszení hmoty, kultivovaný výraz, perfektně zvládnuté detaily, materialita, jednoduchost, účelnost, poetika prostoru, kulturní význam… Obdivuhodný počin soukromého investora vytvořit důstojný a inspirativní prostor pro architekturu a umění. Galerii zvenku laskavě obepíná přírodní kámen, plynule přecházející do interiéru. Přírodní krása a barva vápence s rozmanitou strukturou fosílií spolu s minimalistickým výrazem a kompaktností formy působí stoicky klidně a nechává přirozený prostor tomu podstatnému – kultivované prezentaci umění a kulturní reprezentaci.

n6–5.jpg

Evaluation of the Jury The Závodný Gallery encloses the development of the picturesque square at the crossing of Husova and Brněnská Streets, where the former Jewish quarter called Mikulov used to be. The unique prospects and genius loci of the place were the essence of the establishment of a private fi ne arts gallery. The sensitive siting of the building, refi ned appearance, perfectly mastered details, materiality, simplicity, purposefulness, poetics of the space and cultural signifi cance… The admirable achievement of the private developer to create a dignifi ed and inspiring space for architecture and arts. The gallery exterior is formed by nature stone turning smoothly into the interior. The natural beauty and color of the limestone with a diverse structure of fossils, together with the minimalist expression and form compactness, looks stoic and calm and allows the refi ned presentation of arts and cultural representation to come forth.

GALERIE ZÁVODNÝ / GALLERY ZÁVODNÝ

MÍSTO / LOCATION Husova 3, Mikulov na Moravě
AUTOR / AUTHOR Ing. arch. Štěpán Děnge
SPOLUAUTOR / CO-AUTHOR Ing. arch. Jakub Děnge
INVESTOR Mgr. Vladimíra Brucháčková Závodná
DODAVATEL / SUPPLIER VELOX Mikulov, s.r.o.
REALIZACE / COMPLETION 12 2011

CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE
R 4

AREÁL CAFE FARA
KLENTNICE
MAREK ŠTĚPÁN / ATELIÉR ŠTĚPÁN

r4–1.jpg

Areál Cafe fara v Klentnici leží na severním svahu Pálavy a sestává z několika objektů – stará fara, stará škola, dřevěná dostavba stodoly, nová sala terrena a lázně.

Ve středu budov je dvůr, níže terasa a zahrada. Původní funkce budov jsou změněny, charakter a autenticita budov jsou však zachovány a podtrženy, navíc doplněny moderní dostavbou. Vznikl tak kupodivu kavárenský ráj na vesnici uprostřed Pálavy.

r4–2.jpg

Pozdně barokní budova fary z období vlády Josefa II. má nyní náplň zcela odlišnou od původní: namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře zde vznikla kavárna se zázemím a drobné etnografi cké muzeum. Zajímavé je, že původní dispozice s enfi ládou průchozích místností neomylně fungují i v novém provozu.

Fara byla rekonstruována důsledně historickým způsobem. Byla opravena původní fasáda a repasovány původní výmalby, podlahy a výplně otvorů. Vnitřní zařízení je provedeno rovněž v tomto duchu, nenásilné, zčásti autorsky navržené, zčásti vybrané od starožitníků a vetešníků s cílem vytvořit autentické prostředí.

r4–3.jpg

Na místě bývalých chlívků stojí novostavba dřevěného penzionu. Tvar budovy je pro tuto oblast typický, až archetypální – podélný dům se sedlovou střechou, jehož velikost respektuje okolní měřítko historické architektury a jeho forma je abstraktní. Vertikální modřínové latě fasády vytvářejí poetické pozadí pro vržené stíny ořešáku na dvoře.

r4–4.jpg

Budova má unikátní nosnou konstrukci z masivních, křížem lepených dřevěných panelů, interiér je celodřevěný a jsou zde použity dva druhy dřeva – smrk a dub.

Stará škola byla upravena na knihovnu, zázemí areálu a v podkroví pak další ubytovací kapacity. Podkrovní vestavba je hliněná. Na terase před salou terrenou byla umístěna nová jezdecká socha sv. Jiří, zahrada je osázena historickými druhy ovocných stromů a do jejího těžiště osazena kopie sochy Klentnické madony, která se zde našla.

r4–5.jpg

Hodnocení poroty Porota ocenila komplexnost projektu harmonicky kombinujícího renovaci historické stavby s moderní dostavbou. Obě části propojuje shodná atmosféra. Novostavba, přestože používá archetypální tvar a tradiční materiály, vyniká řadou originálních a inovativních motivů. Výsledkem dlouhotrvajícího procesu obnovy je živý areál, svým měřítkem, členitostí i výrazem respektující a zároveň rozvíjející charakter místa.

Evaluation of the Jury The jury appreciated the complexity of the project combining harmoniously the renovation of the historic structure with a modern extension. Both parts are interconnected by the same atmosphere. The new addition – though using the archetypal shape and traditional materials – is remarkable for many innovative and distinctive features. The result of the long-term systematic process of renewal is a vivid compound which, by its scale and expression, simultaneously respects and develops the character of the place.

AREÁL CAFE FARA

THE COMPLEX OF CAFE FARA

MÍSTO / LOCATION Klentnice 166, Jihomoravský kraj
AUTOR / AUTHOR Ing. arch. Marek Štěpán / Ateliér Štěpán s.r.o.
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS Ing. arch. Lukáš Svoboda, Ing. arch. Tomáš Jurák, Ing. arch. František Brychta, Ing. arch. Zuzana Uhríková, Ing. Jakub Staník, Ing. Petr Förchtgott, Ing. Radomír Ulrich
INVESTOR rodina Džiubanova, Krásná Pálava s.r.o.
REALIZACE / COMPLETION 2012

CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM
RD 8

RODINNÝ DŮM
LETY U DOBŘICHOVIC
MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, FILIP TOMÁŠEK / STUDIO PHA

rd8–1.jpg

Cílem návrhu byl dům, který bude svým rozsahem, mírou komfortu i svým architektonickým pojetím odpovídat uměřené potřebě mladé rodiny. Jedná se o dřevostavbu, jejíž základní stavební konstrukce jsou doplněny a dále rozvinuty integrovaným interiérem. Toto řešení umožnilo maximální využití prostoru i v relativně malých místnostech. Základem je tedy přehledná a logická dispozice, s dostatkem úložných prostor při současně úsporném prostorovém konceptu.

rd8–2.jpg

Přízemí dominuje hlavní obytná místnost s kuchyňským pultem, oddělená od vstupních partií domu příčnou hmotou schodiště. Patro (podkroví) je naopak rozčleněno do menších místností tří samostatných ložnic a koupelny. Postranní obslužná chodba plní zároveň funkci šatny. Kromě hlavní ložnice, jejíž komfort je zvýšen i samostatným přímým vstupem do koupelny, jsou všechny místnosti podkroví zaklopeny rovným stropem s využitelnou půdičkou nad ním.

rd8–3.jpg

Velmi jednoduchá a tvarově „tradiční“ forma hmoty domu vychází z místních, poměrně striktních regulačních požadavků na tvar a sklon střechy, výšku (resp. podlažnost) zástavby a odstup od hranic pozemku.

Hmota domu je členěná pouze opakujícím se modulem okenní výplně. Přechod střechy do obvodového pláště je ve štítu i podél římsy řešen bez jakéhokoliv přesahu, okapní žlaby i svody jsou integrovány do skladby pláště. V obou štítech je fasáda prolomena šikminou ubíhající stěny – na úrovni přízemí vytváří kryté závětří vstupu, v protějším štítu pak v patře krytou lodžii.

rd8–4.jpg

Výsledný vzhled domu je ve svém působení minimální, až asketický, postavený pouze na ušlechtilosti zvolených přírodních materiálů, kompozici oken, zvládnutých proporčních vztazích a čistém detailu. Velký důraz byl kladen na to, aby zvolená kompozice fasád odrážela i logiku vnitřního uspořádání. Dům tak přiznává svou jednoduchost a prostorovou i funkční racionalitu.

rd8–5.jpg

Hodnocení poroty Tento projekt zapůsobil na porotce svou simplistickou odpovědí na věčnou otázku, jak vyřešit rodinný dům s omezujícími podmínkami. Dům představuje elegantní reakci jak z hlediska vnější materiálnosti, tak z hlediska promyšlené organizace vnitřního prostoru. Za zmínku stojí některá rafi novaná řešení, která člověka na první pohled zaujmou, jako např. inovační skladovací technologie (v rodinném domě nezbytná), vnitřní rozptýlené osvětlení schodiště a sotva patrná deformace kompozice balkónů, která maximalizuje prostor a vyvažuje molekulární deformaci kompozice vstupu. Jedná se o problém, který se obvykle velmi obtížně řeší, a v tomto případě měli porotci pocit, že toto řešení bylo chytré, inovační a dobře provedené.

Evaluation of the Jury This project impressed the judges with its simplistic response to the perennial problem of how one solves the constrained conditions of the family house. This house provided an elegant response both externally in materiality but also in the sophistication of the interior space organisation. Some subtleties that ‚caught the eye‘ are the innovative storage techniques (a must-have in a family house), the internal diffuse lighting of the staircase and the subtle twist of the balcony arrangement that both maximised space and added a balance to the twist ion the entry arrangements. Often a very diffi cult problem to resolve, the judges felt this response was clever, innovative and well executed.

RODINNÝ DŮM LETY

FAMILY HOUSE LETY

MÍSTO / LOCATION Lety u Dobřichovic
AUTOŘI / AUTHORS MgA. Marek Deyl, M.A. arch. Jan Šesták, Ing. arch. Filip Tomášek / Studio pha s.r.o.
INVESTOR MgA. Marek Deyl
REALIZACE / COMPLETION 2011

CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN
D4

ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM
ČESKÁ LÍPA
LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS

d4–1.jpg

Místo Černý čajový dům se zrcadlí na vodní hladině na jižním okraji velkorysé zahrady nedaleko České Lípy. Rozlehlá a výjimečně kultivovaná zahrada přechází plynule v borový les a její jižní hrana, kterou tvoří esovité jezírko s travnatými břehy, vytváří horizont výhledu z přilehlého rodinného domu. Čajový dům se na jeho břehu stal přirozenou součástí pečlivě modelované scenerie. Krásné výhledy směrem k lesu a na vodní hladinu v prvním plánu si hosté a hostitel mohou užívat i z čajového domu. Je to místo setkání s přáteli a rodinou, místo pro šálek dobrého čaje.

d4–2.jpg

Čajový dům Zevnitř čajového domu se nabízí dvě roviny vnímání blízkého okolí, a to rovina výhledů, která se odehrává pohledem do vzrostlé zahrady a lesa. Druhou rovinu nabízí částečné, nebo plné uzavření ve vnitřním prostoru, do kterého shora vstupuje světlo a vytváří hru slunečních paprsků ve zlatém tubusu střešního světlíku. Celý interiér je završen podhledem ve tvaru jehlanu, který přechází v kužel o částečně kruhové základně přecházející ve čtverec. Geometrie podhledu je vytvořena propletenými sisalovými provázky. Ohniště se nachází uprostřed místnosti, z níž je možné vyjít na rozlehlou verandu z modřínových fošen, která nabízí jedinečný zážitek pozorování vodní hladiny.

d4–3.jpg

Vnitřní prostor lze od vnějšího oddělit několika posuvnými dveřmi, které dokáží propojit interiér s vnější krajinou ve třech světových stranách. Vedle proplétaného stropu je dalším důležitým motivem vnitřního prostoru oblá hliněná stěna, do které je rafi novaně zakomponována „tokonoma“ neboli výklenek na květiny. Ten je tvořen třemi bambusovými vázami, které prochází do volného prostoru za hliněnou stěnou. Tento prostor je přístupný zvenku nejenom pro výměnu vody, ale také pro případné uložení čajového náčiní. Dům je úzce propojen s krajinou zahrady, čehož je dosaženo i zelenou střechou s travinami a barevnými květy sukulentů. Celý je zahalen do černě opálených modřínových fošen a odtud plyne název Černý čajový dům.

d4–4.jpg

Hodnocení poroty Půvab Čajového domu okouzlil porotce a byl vhodnou tečkou za prvním dnem návštěv projektů. Tato chytrá malá „hra“ v přírodě je spíše „altánkem“ než „domem“, ale tato skutečnost žádným způsobem nesnižuje úsilí vložené do projektu. Kombinace jednoduchého nápadu a neočekávaného provedení činí přesně to, co projekt zamýšlel – podněcuje přemýšlení a rozjímání. Zajímavé použití materiálů ožehlého dřeva evokuje oteplení a vznášející se provazový strop v interiéru překvapivě zvyšuje tento efekt, aniž by vytvářel pocit přílišné složitosti. Posezení v tomto malém divadle vyvolává hřejivý pocit … stejně tak jako šálek čaje.

d4–5.jpg

Evaluation of the Jury The charm of the Tea House was viewed by the judges towards the end of the fi rst day of visiting the projects so was an appropriate stop off point. This clever little ‚play‘ in the landscape is more ‚folly‘ than ‚building‘ but the effort in the design is in no way minimised. The combination in the simplicity of the idea and the unexpected execution did exactly what it has been designed to do – provoke thought and contemplation. The interesting use of materials in the charred timber evoking the warming process and the suspended rope ceiling interior surprisingly all add to the effect rather than making it over complicated. Sitting inside this little theatre gives a warm feeling … rather like that cup of tea.

ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM

BLACK TEAHOUSE

MÍSTO / LOCATION Česká Lípa
AUTOŘI / AUTHORS MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka / A1Architects
INVESTOR soukromá osoba
REALIZACE / COMPLETION 2011

CENA V KATEGORII KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA
K 1

PARK CHRPOVÁ
PRAHA 10
OLDŘICH HÁJEK, LACO FESCU, OLGA KOSTŘÍŽOVÁ, JAKUB KONÍŘ, JAROSLAV ŠAFER / ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

d4–1.jpg

Původní koncept městského lineárního parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept byl porušen jednak výstavbou tenisových kurtů a klubovny a jednak příčnou ulicí Fialková.

d4–2.jpg

Návrh parku odstraňuje ulici Fialková, park sceluje a navrací mu původní městský a pobytový charakter. Do parku je vloženo „náměstí“ jako zpevněná mlatová pobytová plocha s podélným vodním prvkem – vodní kaskádou s vodotrysky, tvořenou panely z bílého betonu. Na obou vstupních hranách náměstí, v podélné ose tohoto prostoru, jsou umístěny dvě vysoké brány – Sally Terreny, které vizuálně organizují prostor parku a nabízejí místo pro setkání a ochrany před deštěm. Rovina travnatých ploch parku je doplněna několika nízkými pahorky s novými stromovými hájky. Asfaltová vlna pro cyklistiku a bruslení, která protíná plochu náměstí a vodní kaskádu spojuje obě mlatové plochy podél komunikací. K ploše náměstí přiléhají dvě dětská hřiště a bludiště. Pěší osa v místě odstraněné ulice Fialková je řešena jako velká „klávesnice“ složená z bílých betonových panelů.

d4–3.jpg

Podél ulic Jahodová a Jabloňová jsou navrženy větší mlatové plochy s novými alejemi. Celá travnatá plocha je uměle zavlažována a využívána pro rekreaci. V oblasti parku je nově navrženo parkování a okolní komunikace byly rekonstruovány.

d4–4.jpg

Hodnocení poroty Park nabízí velmi příjemné prostředí, které nepochybně dobře slouží různým skupinám návštěvníků. Nové prvky drobné architektury i formování terénu pozdvihly estetické kvality místa, ale zároveň zůstávají v souladu s praktickými požadavky. Přínosem je i dopravní zklidnění a nová prostorová organizace pohybů. Porota ocenila nejen architektonický koncept, ale i zásluhu investora – městské části Prahy 10 o zlepšení úrovně veřejného prostoru.

Evaluation of the Jury The park offers an agreable setting which undoubtedly well serves to different groups of visitors. New architectural interventions as well as the shaping of the terrain have improved the quality of the place but they stay in accord with practical requirements. Another benefi t is the calming of the traffi c and new spatial organization of the movement. The jury appreciated not only the architectural concept but also the merit of investor – city distrctt of Prague 10 – for the improvement of public space.

PARK CHRPOVÁ

MÍSTO / LOCATION Chrpová ulice, Praha 10, Zahradní město
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fescu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Jaroslav Šafer / Šafer Hájek architekti spol. s.r.o.
SPOLUAUTOR / CO-AUTHOR Ing. arch. Mikoláš Vavřín
INVESTOR Městská část Praha 10
REALIZACE / COMPLETION 4 2011

CENA V KATEGORII INTERIÉR
I 7

VODAFONE CEC
VINOHRADSKÁ, PRAHA 10
LUKA KRIŽEK, RADEK BLÁHA / IO STUDIO

i7–1.jpg

Interiér Costumer experience centra vznikl k prezentačním účelům pro zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic. Silné a originální výtvarné řešení vychází přímo ze zadání klienta – cílem bylo vytvořit prostor se silnou fi remní identitou. Nejdůležitější prezentace je zaměřena na zákaznické řešení produktem „Onenet“. Proto jsme se od začátku pokoušeli vizuálně zachytit podobu Onenetu v hlavním centrálním objektu, o navržení prostorově a tvarově bohatého objektu s výrazným a lehce zapamatovatelným rysem. Zákazník nejprve vstupuje do relaxační zóny, z níž je pomocí organických stěn intuitivně lákán do zóny vstupní. K objektu Onenet je přiváděn úzkým koridorem tak, aby si pomalu vychutnával proměnu reálného světa do vytvořené reality. Odtud pokračuje do dalších dvou oddělených a tvarově odlišných částí. Zajímavým podnětem bylo rovněž umístění řešeného prostoru v přízemí v přímé souvislosti s kavárnou Fuel, kterou jsme realizovali v roce 2007. Prostory jsou od sebe odděleny celoskleněnou stěnou a jsou tak vizuálně v přímém kontaktu. Centrální objekt Onenet je právě proto navržen s hlavním kompozičním akcentem směrovaným při pohledu z Fuelu. Optické otevření dvěma otvory, které jsou zároveň hlavními koncepčními prvky výtvarného záměru, umožňuje zajímavý průhled nazpět. Vnitřní řešení objektu vytváří v návštěvníkovi nezaměnitelný prostorový zážitek evokující až kybernetický prostor. To je podpořeno atypicky navrženým nábytkem na míru.

i7–2.jpg

Investor kladl důraz na možnost budoucího přestěhování vybavení prostoru, protože se chystá na konci roku 2014 přestěhovat do jiné budovy. Proto je celý návrh konstruován jako mobilní. Všechny konstrukce jsou navrženy a připraveny tak, aby je bylo možno do 5 pracovních dnů kompletně rozebrat a transportovat na nové místo bez jakékoli újmy na vzhledu či kvalitě. Maximální velikosti všech konstrukcí odpovídají minimálním rozměrům dveřních otvorů běžné administrativní budovy.

i7–3.jpg

V prostoru bylo využito několik zajímavých stavebních technologií. Prostorové objekty byly realizovány složitě tvarovanou nosnou ocelovou konstrukcí, kterou jsme vzhledem k rozměrům skládali prvně v tovární hale a následně jsme ji montovali po částech přímo na místě. Pro obvod jsme zvolili ocelovou trubku průměru 60 mm a zbytek žeber byl řešen v ocelovém jeklu 25×25 mm. Následně byl tvar rozčleněn do segmentů pomocí hliníkových lišt pro napínání červeno-bílé fólie. Dalším atypickým výrobním postupem jsme museli vyrábět na míru navržený nábytek, který je prostorově a tvarově velmi složitý, a proto vyrobený z termoformingem ohýbaného corianu. Samotné realizaci však předcházelo důkladné zpracování návrhu ve 3D modelech.

i7–4.jpg

Hodnocení poroty Tento projekt porotce zaujal a byl jedním ze dvou vybraných fi nalistů v této kategorii, které porotci navštívili. Nové zpracování „tématu“, který byl již dříve použit v přilehlé kavárně, úspěšně rozvíjí tento námět. Rozmáchlé, éterické křivky pnuté stropní fólie byly chytře začleněny mezi využitelné povrchy s pracovnímu plochami z umělého kamene – jasné rozvedení původního nápadu. Porotci také cítí, že hra barev a prostoru přizpůsobuje vnímání každého z pěti prostorů uživatelem, je cennou interpretací a realizací klientova zadání. A konečně i to, že v blízké budoucnosti budou prvky znovu zkonfi gurovány v jiné lokalitě, zapůsobilo na porotce vzhledem k pochopení fl exibilnosti materiálů a konstrukčních technologií.

Evaluation of the Jury This scheme impressed the judges and was one of two shortlisted fi nalists in this category that the judges visited. The adaptation of the ‚theme‘ used in a previous manifestation in the adjacent café space has been successfully developed. The sweeping, ethereal, curves of the tensile barrisol have been cleverly integrated with the usable surfaces of the corian worktops – a clear evolution of the idea. The judge also feel the play of colour and space as a means to adjust the ‚user perception‘ of each of the ‚5 spaces‘ has been a worthy interpretation and delivery of the Client‘s brief. Finally the fact that the elements will be reconfi gured in another location in the near future impressed the judges in terms of the understanding of fl exible materials and construction techniques.

VODAFONE CEC

MÍSTO / LOCATION Vinohradská 168, Praha 10 – Strašnice
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch Luka Križek, Ing. Radek Blaha / IO STUDIO
INVESTOR Vodafone Czech Republic
REALIZACE / COMPLETION 2011

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 122 | T: 0.426317

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne