Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

23. 06. 2024, meniny má: Sidónia

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Aktuality

Cena za urbanizmus má víťaza

Prvý ročník tejto súťaže odvčera pozná meno víťaza. Najlepším dielom prvého ročníka je Územný plán zóny Bratislava – Zlaté piesky. Jeho autormi sú Bohumil Kováč, Jan Komrska a Jozef Polgáry. Viac o víťaznej práci nájdete tu.

29. 11. 2009

Prerokovanie Zadania ÚPN obcí Podhoroď a Ruská Bystrá

V termíne od 04.11.2009 do 07.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania.

20. 11. 2009

Prerokovanie Zadania ÚPN obce Budkovce

V termíne od 04.11.2009 do 07.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania. K dispozícii Oznámenie a samotné Zadanie.

20. 11. 2009

Prerokovanie Zadania ÚPN obce Bežovce

V termíne od 05.11.2009 do 08.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania. K dispozícii Oznámenie a samotné Zadanie.

20. 11. 2009

Urbanistické riešenie územia Mestský park Horné Lanice

Ideový návrh urbanisticko – krajinárskeho riešenia „Mestského parku Horné Lanice“ v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa spracúva za účelom získania najvhodnejšieho urbanistického riešenia vymedzeného územia pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta Zvolen ako aj určenia nárokov na dopravné a technické vybavenie riešeného územia pre navrhovanú funkciu. „Mestský park Horné Lanice“ je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia s funkciou bioklimatickou a hygienickou. Ideový návrh bude slúžiť ako podklad pre projektovú prípravu územia „Mestského parku Horné Lanice“.
Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňom 7. 12. 2009 o 15:00 hod. Sekretárka súťaže: Ing. Miroslava Ivanová, MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen Telefón: 045/ 5303 261, 0908 930 003, e-mail: mivanova@zvolen.sk

16. 11. 2009

Urbanistické riešenie územia Zvolen – západ – Bariny

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického riešenia územia Zvolen – západ – Bariny. Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zvolen – západ – Bariny. Výsledok súťaže bude vyhlasovateľom použitý na obstaranie Územného plánu zóny „Zvolen – západ – Bariny“ v súlade s ustanoveniami autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení . Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňom 25. 11. 2009 o 15:30 hod. Sekretárka súťaže: Ing. Miroslava Ivanová, MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen Telefón: 045/ 5303 261, 0908 930 003, e-mail: mivanova@zvolen.sk

12. 11. 2009

Koncept ÚPN-O Vyšný a Nižný Čaj

K dispozícii aktuálne koncepty riešenia združeného územného plánu obcí Vyšný a Nižný Čaj.

09. 11. 2009

Dargov - prerokovanie Zadania

V termíne od 4.11.2009 do 7.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania pre spracovanie ÚPN-O Dargov. Oznámenie v prílohe.

15. 11. 2009

Pozvánka na otvorenú diskusiu.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie a portál UzemnePlany.sk Vás pozývajú na diskusiu Obstarávanie územných plánov – Poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa. Viac v pozvánke.

26. 10. 2009

Rozhanovce - prerokovanie

Prerokovanie Zmien a doplnkov č.4 ÚPN-O Rozhanovce. Viac v prílohe. Zmeny a doplnky č.4.

15. 11. 2009

Stránka: 1 2 3 … 28 29 30 31 32 33 34 35 36 … 38 39 40

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne