Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

29. 09. 2022, meniny má: Michal, Michaela

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Aktuality

Prerokovanie Zadania ÚPN obce Budkovce

V termíne od 04.11.2009 do 07.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania. K dispozícii Oznámenie a samotné Zadanie.

20. 11. 2009

Prerokovanie Zadania ÚPN obce Bežovce

V termíne od 05.11.2009 do 08.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania. K dispozícii Oznámenie a samotné Zadanie.

20. 11. 2009

Urbanistické riešenie územia Mestský park Horné Lanice

Ideový návrh urbanisticko – krajinárskeho riešenia „Mestského parku Horné Lanice“ v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa spracúva za účelom získania najvhodnejšieho urbanistického riešenia vymedzeného územia pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta Zvolen ako aj určenia nárokov na dopravné a technické vybavenie riešeného územia pre navrhovanú funkciu. „Mestský park Horné Lanice“ je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia s funkciou bioklimatickou a hygienickou. Ideový návrh bude slúžiť ako podklad pre projektovú prípravu územia „Mestského parku Horné Lanice“.
Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňom 7. 12. 2009 o 15:00 hod. Sekretárka súťaže: Ing. Miroslava Ivanová, MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen Telefón: 045/ 5303 261, 0908 930 003, e-mail: mivanova@zvolen.sk

16. 11. 2009

Urbanistické riešenie územia Zvolen – západ – Bariny

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického riešenia územia Zvolen – západ – Bariny. Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zvolen – západ – Bariny. Výsledok súťaže bude vyhlasovateľom použitý na obstaranie Územného plánu zóny „Zvolen – západ – Bariny“ v súlade s ustanoveniami autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení . Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňom 25. 11. 2009 o 15:30 hod. Sekretárka súťaže: Ing. Miroslava Ivanová, MsÚ, Námestie slobody 22, Zvolen Telefón: 045/ 5303 261, 0908 930 003, e-mail: mivanova@zvolen.sk

12. 11. 2009

Koncept ÚPN-O Vyšný a Nižný Čaj

K dispozícii aktuálne koncepty riešenia združeného územného plánu obcí Vyšný a Nižný Čaj.

09. 11. 2009

Dargov - prerokovanie Zadania

V termíne od 4.11.2009 do 7.12.2009 máte možnosť vyjadriť sa k návrhu Zadania pre spracovanie ÚPN-O Dargov. Oznámenie v prílohe.

15. 11. 2009

Pozvánka na otvorenú diskusiu.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie a portál UzemnePlany.sk Vás pozývajú na diskusiu Obstarávanie územných plánov – Poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa. Viac v pozvánke.

26. 10. 2009

Rozhanovce - prerokovanie

Prerokovanie Zmien a doplnkov č.4 ÚPN-O Rozhanovce. Viac v prílohe. Zmeny a doplnky č.4.

15. 11. 2009

Hatalov - prerokovanie Návrhu ÚPN-O

V termíne od 9.10.2009 do 9.11.2009 máte možnosť zaslať pripomienky k Návrhu ÚPN Obce Hatalov. Viac o prerokovaní v prílohe.

15. 11. 2009

Cena Dušana Jurkoviča 2009 má víťaza

digital-park-2.jpg

Porota ocenila celkové koncepčné riešenie nového bratislavského komplexu Digital Park, priľahlého k severnej časti Petržalky. V zložitom kontexte jestvujúceho urbánneho priestoru vznikla svojbytná architektonická štruktúra optimálne reagujúca na jestvujúce urbanistické vzťahy. Jeho autormi sú pražský architekti Jakub Cigler, Vincent Marani, Petr Kužela, Ondrej Hrozinka, Tomáš Bíma, Jan Hofman.

01. 10. 2009

Stránka: 1 2 3 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne