Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

937 článkov

4783 fotografií

online návštevníkov

25. 04. 2017, meniny má: Marek

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Autor

JOSEF PLESKOT, BENEDIKT MOHELNÍK

Zdroj

Časopis ARCHITEKT

Zobrazení

7636

Dátum vydania

10. 12. 2012

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

38%

Celkový počet hlasov: 320

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

43%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

 • DOBRÉ SPRÁVY;

  DOBRÉ SPRÁVY; Hľadáte pre finančnú podporu? Potrebujú naliehavú pôžičku platiť Vaše účty …

  17. 04. 2017 / 18:56 | pedroazevedo

 • Funding your project

  AFFORDABLE LOAN OFFER I offer private, commercial and personal loans with very low annual interest …

  13. 04. 2017 / 05:19 | Mr Bernando Sabado

 • Pôžičky a úvery pre všetkých: bez záruky

  Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské …

  12. 04. 2017 / 10:56 | Bakaer

 • Pôžičky a úvery pre všetkých

  Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské …

  05. 04. 2017 / 16:40 | Bakaer

 • Pôžičky a úvery pre všetkých

  Máme k dispozícii všetkým (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel) spotrebiteľské …

  05. 04. 2017 / 10:49 | Bakaer

KLÁŠTER SV. JILJÍ ZÁCHRANA A OBNOVA

klastorsvjilji03.jpg

Husova-JILSKÁ, PRAHA

Smysl vlévá památkám život

Prastaré potemnělé chodby ponořené do hlubokého ticha. Procesí mnichů zahalených do kuten, kapuce spadlé přes obličej. Pergamenové listy obrovských manuskriptů osvětlené mihotem mdlého světla svící.

klastorsvjilji01.jpg

Latinský zpěv v tóninách gregoriánského chorálu. Romantická představa kláštera, kterou do mysli nejednoho současníka vtiskla ta nejmodernější technika – bezděčně, zato zásadně ovlivňující naši obrazivost.

Také v naší době existují kláštery a mají své důležité místo. Žádná opravdová klášterní komunita však takto nevypadá. A to ani ta, která obývá historické areály, jejichž kořeny se noří v dávné minulosti.

Kulturní dědictví minulosti se uchovává buď v chráněném prostředí muzeí různého druhu, anebo je součástí každodenního života.

Oba způsoby jsou legitimní, stejně jako potřebné. Jeden i druhý způsob vyplývá z dějinných příběhů, jimiž hodnoty vytvořené minulostí prošly až na práh dneška.

Oba způsoby mají své nároky v současnosti. Naše pozornost se zaměří pouze na druhý způsob. Na konkrétním příkladu projektu záchrany a obnovy dominikánského kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském se pokusíme formulovat několik obecných tezí, jak zachovat v co nejautentičtější podobě cennou památku a jak ji zároveň integrovat do života naší doby. Jejich platnost bude jistě limitována touto jednou konkrétní zkušeností.

Fyziognomie místa

klastorsvjilji02.jpg

U mnoha památek s údivem pozorujeme, jak naši předci dokázali pro svou stavbu vybrat skutečně příhodné místo. Uměli využít geografickou polohu, brali v úvahu geologické danosti a lokální klimatické podmínky, počítali se specifiky ročních dob a tak podobně.

Těmto okolnostem pokorně podřizovali své stavitelské záměry a místo svým umem důmyslně dotvářeli. Každé takové místo má svou jedinečnou a nezaměnitelnou historii. I když nejstarší stopy lidské přítomnosti a činnosti byly dávno překryty těmi pozdějšími, i když ledasjaké funkce místa přestaly sloužit, přesto se do něj všechny vrývají a vytvářejí jeho originální fyziognomii.

Dnešní gotická stavba kostela sv. Jiljí spočívá na skrytých zbytcích románské architektury, zatímco v interiéru návštěvníka obklopí působivé baroko. Tuto lokalitu učinila významnou už kapitula zde založená někdy před rokem 1238. Od příchodu dominikánů ke sv. Jiljí v roce 1625 se datuje prozatím nejdelší souvislá etapa tohoto místa.

Klášter při kostele získal svou raně barokní podobu v následujících desetiletích a zachovává si ji dodnes. První úvahy o rekonstrukci kláštera se vážně zaobíraly myšlenkou na vytvoření nových prostor pod rajským dvorem.

K pochopení místa přispěla archeologie. Díky výzkumům víme kromě jiného o rozsahu dávno zaniklého hřbitova na jižní straně kostela.

Respekt k tomuto a dalším nálezům nakonec vedl k podstatnému přehodnocení plánů. Nový sál tak vznikne pod severním křídlem klášterní kvadratury.

Současná barokní struktura stavby by sice prvotnímu záměru nahrávala, ale vnímání všech rysů „tváře“ daného místa důrazně radí uvažovat jinak.

Tradice kriticky prověřuje

Říká se, že chybovat je lidské. Dělání chyb se nemůžeme nikdy zcela vyvarovat. Přiznejme také našim předkům právo dopouštět se chyb. Vedle geniálních počinů a zdařilých řešení narážíme na dopady neúspěšných pokusů. Zřízení velké knihovny s rokokovou štukovou výzdobou místo cel řeholníků na straně kostela patří ke zdárným počinům stavebních aktivit v areálu kláštera.

klastorsvjilji03.jpg

Zvýšení téhož křídla, částečné zastínění kostelních oken a často modifikovaná podoba střechy ukazuje, že vyhovující řešení místa ještě nebylo nalezeno. Považujeme proto za zcela oprávněné, že projekt obnovy kláštera toto neuralgické místo citlivě řeší novým způsobem, který odstraňuje dříve vzniklé nedostatky.

Čas prověřuje a je úkolem tradice hodnoty minulosti neustále tříbit. Neexistuje žádný mezník, kdy se měl vývoj tradice zastavit. To už by se totiž nejednalo o tradici, ale o zakonzervování nějak definovaného stavu. Tradice je bytostně nasměrovaná dopředu.

Tradice zahrnuje důkladné poznání hodnot vzniklých v minulosti, má nabízet jejich interpretaci jako zdroj inspirace pro současnost a nakonec je má předávat dále do budoucnosti. Ani jeden z těchto prvků nesmí zanedbat.

Tradice s hodnotami neustále pracuje. Každá věc, včetně památkově hodnotné, se používáním opotřebovává. Anebo možná dozrává do nových kvalit a získává na kráse.

Rozumět záměrům našich předchůdců

Komunita bratří je nositelkou tradice kláštera. Více než kdokoli jiný je zárukou, že památka nebude zdevastována ztrátou svého smyslu. Příkladů, kdy památky jsou nejvíce ohroženy tím, že svůj smysl ztratily, je více než dost.

Snaha o porozumění ideálům zakladatele řádu či stavitelů kláštera v kontextu dnešní doby chrání komunitu před zkostnatěním a klášterní budovu před obsahovou vyprázdněností. Dnes nežijeme jako ve 13. století, kdy řád vznikl, ani jako v 17. století, kdy byl svatojilský klášter postaven.

Působilo by to směšně. Dominikáni od svých počátků působili ve vznikajících městech a tam si také přirozeně budovali své kláštery. Soustředěnost a ticho nutné jak pro modlitbu, tak pro studium neměly společenství bratří kazatelů vzdalovat od lidí, které chtěli oslovovat.

Myšlenka být blízko lidem své doby a hledat způsob, jak by klášter mohl být přínosem pro současnou společnost, musí být zachována a nově promýšlena. Klášter byl postaven s jasným úmyslem a ten nesmí ztratit ani dnes, nemá-li se stát mrtvou pamětihodností.

Projektu obnovy kláštera proto vévodí idea jeho otevření. Vytvoření nového jednoznačného vstupu do budovy, vybudování nového sálu a poskytnutí některých stávajících prostor je transformací původního smyslu kláštera do dnes srozumitelného jazyka.

Klášter tím přesto nebude ochuzen o jednu z nejcennějších hodnot: ticho uvnitř rajského dvora a atmosféru usebranosti. Památka musí být pro současnost přínosem, a nikoli neúnosným břemenem.

Pouze živá památka je památkou skutečně zachráněnou. Záchrana pak nespočívá primárně v udržování materiální stránky památky v dobrém stavu. Porozumění jejímu smyslu a jeho rozvíjení pro současnost činí památku živou.

Diskusia

Sledovať diskusiu [1] | RSS

Pridať komentár

Nie ste prihlásený, pre využitie výhod pre registrovaných sa prihláste alebo zaregistrujte

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 85 | T: 0.416910

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne