Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

20. 10. 2017, meniny má: Vendelín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

Zaujímavé linky a adresy

Všeobecné

Ústredný portál verejnej správy
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Kataster Portál
Štátny fond rozvoja bývania
Elektronická zbierka zákonov
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Ocenenie Zlatá žila – Cena za rozvoj cyklodopravy na Slovensku
Informačný systém výstavby a regionálneho rozvoja
Štrukturálne fondy pre Slovensko
Portál pozemkových úradov
Portál lesných úradov
Krajské úrady životného prostredia

Krajské stavebné úrady

Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1,
975 41 Banská Bystrica
Tel: 048/4134 510, 4306 410
E-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk

Bratislava

Dúbravská cesta 3,
845 14 Bratislava 45
Tel: 02/5937 2101
E-mail: prednosta@bbk.vs.sk

Košice

Komenského 52,
041 26 Košice
Tel: 055/6001 0451, 6001 0450
E-mail: kstu@kek.vs.sk
Web: www.ke.ksu.sk

Nitra

Štefánikova 69,
949 01 Nitra
Tel: 037/6549 111–201, 6522 879
E-mail: halas.frantisek@nr.ksu.sk

Prešov

Námestie Mieru 3,
081 92 Prešov
Tel: 051/7081 111, –2201
E-mail: ksu.presov@pok.vs.sk

Trenčín

Hviezdoslavova 3,
911 40 Trenčín
Tel: 032/7411 111, –200, –201
E-mail: ksu@tn.ksu.skgregor.juraj@tn.ksu.sk

Trnava

Kollárova 8,
917 77 Trnava
Tel: 033/5564 382, 5564 329
E-mail: prednosta@ksu.tt.sk

Žilina

ul. Janka Kráľa 4,
010 04 Žilina
Tel: 041/5117 111, –202
E-mail: bednarova.darina@za.ksu.skceredejev.igor@za.ksu.sk

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne