Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

20. 10. 2017, meniny má: Vendelín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

Podmienky používania

Použitie obsahu portálu

Akékoľvek použitie častí/celku portálu alebo jeho obsahu bez predchádzajúceho súhlasu občianskeho združenia UzemnePlany.sk, najmä rozmnožovanie, šírenie alebo publikovanie textových a grafických častí, akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je možné len v prípade uvedenia zdroja textu, plnej elektronickej adresy (link), kde je predmetný obsah umiestnený, ako aj názvu občianskeho združenia UzemnePlany.sk.

Práva tretích subjektov

V prípade článkov alebo obsahu, pri ktorých je ako nositeľ autorských práv uvedený iný subjekt, vyžaduje sa súhlas tohto subjektu. V prípade záujmu o sprostredkovanie kontaktu na nositeľa predmetných autorských práv nás prosím kontaktujte na adrese office@uzemneplany.sk.

Komerčné využitie

Použitie častí/celku portálu treťou osobou, zverejnených na tomto portáli, bez ohľadu na udelenie súhlasu oprávnenej osoby, nemôže byť za účelom dosahovania zisku alebo iného materiálneho prospechu, alebo predstavované ako vlastné.

Poskytovanie záruky

Materiály a informácie uverejnené na www.uzemneplany.sk majú len informatívny charakter a poskytujú sa bez záruk vhodnosti ich použiteľnosti, prípadne neporušenia autorských práv. Občianske združenie UzemnePlany.sk nezodpovedá za správnosť a úplnosť zverejnených informácií a materiálov a nenesie prípadné následky z dôvodu ich použitia.

Portál UzemnePlany.sk v žiadnom prípade a žiadnou formou nenesie zodpovednosť ani iné povinnosti za názory vyjadrené prispievateľmi a autormi obsahu zverejneného na portáli www.uzemneplany.sk, ani za právne nároky vznesené v tejto súvislosti. Obsah komentárov, vyjadrení a názorov prispievateľov, ktorí nevystupujú pod označením občianskeho združenia UzemnePlany.sk uverejnených na portáli www.uzemneplany.sk, nemusí vyjadrovať názory a postoje, respektíve stotožnenie sa s názormi občianskeho združenia UzemnePlany.sk.

V prípade podozrenia z porušenia autorských práv alebo iných práv fyzických alebo právnických osôb prosím kontaktujte office@uzemneplany.sk

Zásahy do obsahu

Akékoľvek zásahy do obsahu, štruktúry a grafického vyhotovenia portálu www.uzemneplany.sk je zakázané a považuje sa za porušenie autorských práv oprávnených osôb.

Ochrana osobných údajov

Používateľ portálu www.uzemneplany.sk berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na tento portál je dobrovoľné a ich odosielateľovi z toho neplynú žiadne práva a povinnosti pre občianske združenie UzemnePlany.sk.

Právo kontroly obsahu

Občianske združenie UzemnePlany.sk si vyhradzuje právo prípadné podľa jeho názoru vulgárne, urážajúce a hanlivé príspevky odstrániť a takémuto prispievateľovi prístup na portál www.uzemneplany.sk zakázať.

V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami je používateľ povinný túto lokalitu opustiť.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne