Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

19. 09. 2017, meniny má: Konštantín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • jasminnoorloancompany@gmail.com

  Ako som zabezpečil pôžičku od jasmin noor Investments Limited

  Kompliment Of The Day Všetci! Ja som …

  18. 09. 2017 / 10:35 | Janet Lyn Marzwick

 • význam slova "Architektonický ráz"

  Poprosím odbornou veřejnost o výklad tohoto slovního spojení . V ÚPD mesta Skalica jsou na rúzné …

  18. 09. 2017 / 10:24 | ARCHISTAT

 • Ponuka pôžičky

  Myslíte si, že o získanie úveru? Ste vážne potrebujete naliehavú pôžičku na začatie vlastného …

  12. 09. 2017 / 11:59 | david

 • Ponuka pôžičky

  Dobrý deň, som registrovaný veriteľ súkromných peňazí. Poskytujeme pôžičky na pomoc ľuďom, …

  09. 09. 2017 / 10:37 | Mrs Farida Stephen

 • RE: RE: RE: cena

  ANDERSON SANCHES Dobrý deň, hľadáte oprávneného a spoľahlivého právneho / veriteľa? Potrebujete …

  07. 09. 2017 / 10:06 | anderson sanches

„ZLATÁ ŽILA 2010“ – vyhlásenie súťaže

zz.jpg

Vážený pán primátor / pani primátorka, pán starosta / pani starostka,

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o nomináciu Vášho mesta / obce na udelenie prestížnej ceny Zlatá žila 2010. Cena sa udeľuje za najvýznamnejšie riešenie vedúce k „trvalo udržateľnej mobilite“ v sídlach na území Slovenskej republiky.

O nomináciu sa môžu uchádzať samotné obce a mestá, ako aj jednotlivci aj kolektívy bez obmedzenia, ktoré spĺňajú podmienky dané štatútom súťaže.
Posudzovaným obdobím pre Zlatú žilu 2010 je obdobie posledných piatich rokov, teda od roku 2005 do júla 2010.
Predkladateľom návrhu môže byť mesto, obec, inštitúcia alebo autor. Termín podania návrhov sme pre záujem obcí predĺžili až do 30. novembra.
Podmienkou akceptovania návrhu je výstižné zdokumentovanie už uskutočneného riešenia, u technických riešení aj fotodokumentácia alebo projektová dokumentácia. Riešenia nesmú byť v rozpore s platným právnym poriadkom.(viď Štatút ceny Zlatá žila)

O udelení ceny rozhodne vyhlasovateľmi ustanovená odborná porota, ktorá sa bude riadiť štatútom Ceny Zlatá žila.

Podľa kritérií sa budú rovnako, ako priame dopravné technicko-organizačné riešenia posudzovať aj nepriame riešenia. Nominovať sa teda môže napr. riešenie bezkolíznej koexistencie motorovej a nemotorovej dopravy, vyčlenenie časti mestských príjmov (napr. z parkovného) na budovanie infraštruktúry nemotorovej dopravy alebo urbanistické riešenia s následkom zníženia prepravných vzdialeností alebo prepravnej potreby a pod. Taktiež, koncepcia zahrnutia chodcov a cyklistov do integrovaného dopravného systému mesta, vyčlenenie časti mestských príjmov (napr. z parkovného) na budovanie infraštruktúry nemotorovej dopravy alebo urbanistické riešenia s následkom zníženia prepravných vzdialeností alebo prepravnej potreby, úspešné riešenia koexistencie motorovej a nemotorovej dopravy a pod.

Zaslanie materiálov považujeme aj za súhlas navrhovateľa s tým, že sa využijú na zverejnenie, ale aj na zmapovanie rozdielov v názoroch na trvalú mobilitu, ale aj o postavení nemotorovej dopravy v slovenských mestách a na spracovanie odporúčaní pre tvorcov mestskej dopravnej politiky.

denbezaut2.jpg Odovzdanie Ceny bude počas celoeurópskeho týzdňa mobility, konaného každoročne v septembri v stovkách európskych miest.

Touto súťažou chceme spoločensky vyzdvihnúť a zviditeľniť úsilie jednotlivcov a kolektívov, ktorí si uvedomujú naliehavú potrebu „humanizácie“ dopravy, ktorej stredobodom a cieľom je človek. Náš zámer korešponduje s cieľmi celoeurópskeho týzdňa mobility, konaného každoročne v septembri v stovkách európskych miest.

Informačným kanálom o súťaži vrátane kontaktov je portál www.UzemnePlany.sk – kontakty nájdete tu.
Priebežné výsledky budú zverejňované na portáli www.UzemnePlany.sk .

Výsledky a prihlásené diela z nultého ročníka Zlatej žily 2003 sú k dispozícii tu.

Veríme, že sa zapojíte, veď ide aj o propagáciu Vášho mesta / obce a občanov v ňom.

Za vyhlasovateľov súťaže:

Ing. arch. Dušan Burák, PhD. – OZ UzemnePlany.Sk, Košice, podpresdeda
RNDr. Gejza Legen – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., zástupca riaditeľa
Ing. Marián Gogola, PhD. – OZ Mulica, Žilina, predseda

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne