Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

19. 09. 2017, meniny má: Konštantín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • jasminnoorloancompany@gmail.com

  Ako som zabezpečil pôžičku od jasmin noor Investments Limited

  Kompliment Of The Day Všetci! Ja som …

  18. 09. 2017 / 10:35 | Janet Lyn Marzwick

 • význam slova "Architektonický ráz"

  Poprosím odbornou veřejnost o výklad tohoto slovního spojení . V ÚPD mesta Skalica jsou na rúzné …

  18. 09. 2017 / 10:24 | ARCHISTAT

 • Ponuka pôžičky

  Myslíte si, že o získanie úveru? Ste vážne potrebujete naliehavú pôžičku na začatie vlastného …

  12. 09. 2017 / 11:59 | david

 • Ponuka pôžičky

  Dobrý deň, som registrovaný veriteľ súkromných peňazí. Poskytujeme pôžičky na pomoc ľuďom, …

  09. 09. 2017 / 10:37 | Mrs Farida Stephen

 • RE: RE: RE: cena

  ANDERSON SANCHES Dobrý deň, hľadáte oprávneného a spoľahlivého právneho / veriteľa? Potrebujete …

  07. 09. 2017 / 10:06 | anderson sanches

Financovanie územného plánu

euro.jpg Územný plán je zložitý dokument, ktorého výroba trvá pomerne dlhé dobu a do procesu spracovanie je zapojený tým ľudí, ktorých treba zaplatiť. Prefinancovať územný plán je často neľahká úloha, nie však neriešiteľná.
V zásade existuje niekoľko spôsobov ako územný plán prefinancovať.

Financovanie územného plánu leží v zásade na pleciach obce, ktorá územný plán obstaráva. Platí to však len v prípade spracovanie Nového územného plánu, resp. pri Aktualizácii a rozsiahlych Zmenách a doplnkoch.

Zdroje

OBECNÉ

MIMO-OBECNÉ

SÚKROMNÉ

Obecné zdroje

poklad.jpg Samozrejme najjednoduchšia cesta ako územný plán prefinancovať je mať dostatok vlastných zdrojov. Ak má obec dostatok prostriedkov, veľa pomoci nepotrebuje.
Zo zákona, každá obec nad 2000 obyvateľov územný plán musí mať spracovaný.
Dôvod? Pretože obec je už tak veľká, že akýkoľvek zásah do krajiny by bol zásahom pomerne veľkým a nevratným. Takýto zásah musí byť preto uvážlivý a vopred určený.

Mimo-obecné zdroje

Najjednoduchšia cesta ako nájsť finančné prostriedky na spracovanie územného plánu pre obce, ktoré „na to nemajú“ je Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005–3856/38753–41:1809/M o poskytovaní dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest..

mvrrsr.gif Dotáciu možno poskytnúť na spracovanie územného plánu obce alebo jeho zmien a doplnkov; a na spracovanie územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov. Dotáciu možno poskytnúť i v prípade, ak žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie na jednotlivú etapu spracovania územnoplánovacej dokumentácie

Dotáciu je v zmysle výnosu možné poskytnúť až do výšky 80 % oprávnených nákladov. Zvyšný podiel z celkových nákladov na spracovanie ÚPD budú tvoriť vlastné zdroje obce alebo mesta. Dotácia sa žiada vo väzbe na príslušný rozpočtový rok – je možné poskytnúť ju i na určitú jednotlivú etapu spracovania ÚPD (napr. koncept).

ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA ZÍSKANIE DOTÁCIE:
 • predovšetkým mať schválené zadanie (zadávací dokument) pre ÚPD;
 • mať uzatvorenú zmluvu so spracovateľom ÚPD;
 • zaviazať sa, že celkový proces spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od podpisu zmluvy o uvoľnení dotácie s cieľom predísť financovaniu ÚPD, ktorá by nebola v stanovenom trojročnom období schválená a teda by nenadobudla záväznosť.
 • Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
 • Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú do 31.januára príslušného rozpočtového roka.

Návrh Metodiky k Programu podpory územného rozvoja obcí.

Viac o Programe podpory územného rozvoja obcí a miest sa.

Súkromné zdroje

penize-2.jpg Ak je predmetom obstarania len čiastková zmena územného plánu, napr. prekvalifikovanie parcely na iný druh funkčného využitia, je pravidlom, že túto zmenu financuje ten, kto zmenu vyvolal, teda napr. majiteľ predmetnej parcely.

Tiež je pravidlom, že pri rozsiahlom developovaní územia konkrétnym investorom (developerom), hradí (alebo sa na ňom podieľa) územný plán tohto územia (alebo aj celého územného plánu) opäť ten, kto obstaranie vyvolal.

Pri veľkých zmenách územia z titulu jeho rozsiahleho developovania, odporúčame, aby zmluvný vzťah na spracovanie územného plánu bol riešený medzi spracovateľom územného plánu a danou obcou, nie medzi developerom a spracovateľom, a to z dôvodu, aby na spracovateľa neboli vyvíjané nenáležité tlaky napr. zo strany developera.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne