Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

19. 09. 2017, meniny má: Konštantín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • jasminnoorloancompany@gmail.com

  Ako som zabezpečil pôžičku od jasmin noor Investments Limited

  Kompliment Of The Day Všetci! Ja som …

  18. 09. 2017 / 10:35 | Janet Lyn Marzwick

 • význam slova "Architektonický ráz"

  Poprosím odbornou veřejnost o výklad tohoto slovního spojení . V ÚPD mesta Skalica jsou na rúzné …

  18. 09. 2017 / 10:24 | ARCHISTAT

 • Ponuka pôžičky

  Myslíte si, že o získanie úveru? Ste vážne potrebujete naliehavú pôžičku na začatie vlastného …

  12. 09. 2017 / 11:59 | david

 • Ponuka pôžičky

  Dobrý deň, som registrovaný veriteľ súkromných peňazí. Poskytujeme pôžičky na pomoc ľuďom, …

  09. 09. 2017 / 10:37 | Mrs Farida Stephen

 • RE: RE: RE: cena

  ANDERSON SANCHES Dobrý deň, hľadáte oprávneného a spoľahlivého právneho / veriteľa? Potrebujete …

  07. 09. 2017 / 10:06 | anderson sanches

Digitalizácia územných plánov

ocescanner.jpg Územné plány od svojho vzniku prešli radou zmien a vylepšení, tak ako väčšina vecí okolo nás. Nie je vzdialená doba kedy územný plán bol len papierová mapa zavesená na nástenke obecného úradu. Takéto územné plány mali nepochybne svoje čaro, svoje dni majú však zrátané, aj keď proces nástupu digitalizácie ešte určitú dobu potrvá. Výpovedná hodnota digitálneho územného plánu je niekoľkonásobne vyššia, o presnosti nehovoriac.

Čo je to digitálny územný plán?

Moderný územný plán je spracovaný na podklade digitálnych, vektorových katastrálnych máp, alebo tzv. ROEP-kách (Register obnovenej evidencie pozemkov). Tie sú spracované geodetickými spoločnosťami, sú zväčša schválené a aktualizované, ich výstup poznáme aj z aplikácie katasterportálu. Na tomto podklade následne spracovateľ územného plánu doslova vyskladá celý územný plán.

Je potrebné si však uvedomiť, že proces spracovania územného plánu je proces trvajúci pomerne dlhé obdobie, aj niekoľko rokov. Počas tohto obdobia sa podkladové digitálne mapy neaktualizujú, teda výsledný územný plán nemusí zachytiť prebiehajúcu výstavbu a zmenu vlastníckych vzťahov upravených v priebehu spracovania.

digiupn.jpg analupn.jpg

Tento je následne možné vytlačiť v špičkovej kvalite pomocou veľkoformátových tlačiarní, alebo ho jednoducho umiestniť na webovú stránku obce a na portál www.UzemnePlany.sk .

Staršie územné plány boli spracovávané analógovou formou, kreslené boli ručne, teda ani zďaleka nemôžu svojou kvalitou a množstvom zobrazených informácií konkurovať novým, digitálnym územným plánom.

To však neznamená, že stratili svoju platnosť. Ak obec nemá spracovaný nový územný plán, ostáva v platnosti pôvodný územný plán. Teda aj papierový.

Aké formy digitalizácie poznáme?

Sú možné v zásade dve rozdielne cesty ako sa k digitálnemu územnému plánu dopracovať.

1. Vektorová digitalizácia

vektorovamapa.gif Predstavuje doslova prekreslenie pôvodného „papierového“ územného plánu do digitálnej podoby v dostupných CAD aplikáciách.

Využíva všetky prednosti digitálnych vektorových katastrálnych máp.

Pôvodný návrh územného plánu obce Rozhanovce.

Tento spôsob je samozrejme odporúčaný pri spracovaní nového územného plánu. Pri digitalizácii papierového, ide čo do pracnosti a časovej náročnosti pomerne zložitú úlohu, nie však neriešiteľnú.

Hlavná výhoda: Zo strategického hľadiska jednoznačne odporúčaná cesta, na ktorej sa dá stavať do budúcna
Hlavná nevýhoda: Pomerne vysoké vstupné náklady

Príklad vektorovej digitalizácie

2. Rastrová digitalizácia

ocescanner.jpg Predstavuje najjednoduchšiu cestu ako sa dopracovať k digitálnemu územnému plánu, ktorý je možne umiestniť povedzme na internet.

Celý proces digitalizácie prebieha na špičkových veľkoplošných skeneroch, ktoré prakticky okamžite územný plán zdigitalizujú.

Je pozoruhodné, že touto cestou dokážeme vytiahnuť zo zažltnutého a pokrčeného papiera územného plánu také veci, aké pôvodne neboli vnímané.

analupn.jpg Hlavná výhoda: Nízke vstupné náklady a okamžitá dostupnosť

Hlavná nevýhoda: Nepoužiteľné pre ďalšie spracovanie územného plánu

Príklad rastrovej digitalizácie

Výhody digitálneho územného plánu:

 • Jednoduchá Aktualizácia a Zmeny územného plánu
 • Presnosť
 • Umiestnenie podstatne väčšieho množstva informácií na 1cm2
 • Všeobecná dostupnosť pomocou elektronických médií
 • Nekonečná životnosť a archivácia**

Jednoduchá Aktualizácia a Zmeny územného plánu

Ak sme už raz územný plán spracovali digitálne – vektorovo – nie je nič jednoduchšie ako na tomto podklade stavať do budúcna ďalšie Aktualizácie, či Zmeny a doplnky územného plánu.
Táto výhoda platí jedine pri využití vektorovej digitalizácie.

Na obrázkoch nižšie je možné vidieť hlavnú výhodu vektorovej digitalizácie. Na prvom obrázku je pôvodný digitálny územný plán, na ďalšom jeho Zmeny a doplnky – stačilo pokračovať na začatom.

Digitálny územný plán obce – etapa Čistopis ÚPN

Digitálny územný plán obce – etapa Čistopis ÚPN

Následne spracované Zmeny a doplnky pre určitú časť obce Rozhanovce.

Následne spracované Zmeny a doplnky pre určitú časť obce Rozhanovce.

Presnosť

Podklady ako ROEP sú dodávané priamo z katastra a sú teda pomerne presné. Tieto isté dáta sa následne použijú v územnom pláne. Tieto je možné spracovávať s milimetrovou presnosťou.
Papierové územné plány vznikali pomocou tzv. kamenotlače, jednotlivé farby sa na papier nanášali postupne, čím dochádzalo ku malým posunom a teda k nepresnosti. Akú citlivú mal ruku spracovateľ, tak presný bol územný plán. Tieto neduhy digitálny územný plán nepozná.

Umiestnenie podstatne väčšieho množstva informácií na 1cm2

Pôvodné územné plány boli obmedzené hlavne ľudským faktorom.
Nakoľko všetky vstupné dáta sa do digitálneho územného plánu zadávajú pomocou modernej výpočtovej techniky a sofistikovaných CAD programov, môžeme na 1cm2 umiestniť toľko informácií koľko je potrebné. Všetky pritom budú čitateľné.

Všeobecná dostupnosť pomocou elektronických médií

uzemnyplanmodul.jpg Jedna z hlavných výhod digitálneho územného plánu. Takýto územný plán je možné jednoducho umiestniť na obecnú web stránku.
Ak však obec chce aby jej územný plán bol dostupný skutočne každému, využije portál www.UzemnePlany.sk a takto sa územný plán stane súčasťou najväčšej databázy územných plánov v Strednej a Východnej Európe.

Životnosť a archivácia

cd.jpg Papierové územné plány poznačil zub času akonáhle sa s nimi nezachádzalo „v rukavičkách“.
Digitálny územný plán je možné kedykoľvek opätovne vytlačiť a cez službu www.UzemnePlany.sk je prístupný vždy a každému.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne