Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

594 územných plánov

939 článkov

4790 fotografií

online návštevníkov

18. 01. 2018, meniny má: Bohdana

Aktuality

Vernisáž Mestské zásahy Kežmarok

mz-kezmarok-poster-vernisaz-web.png

Tešíme sa na prezentáciu a krst publikácie MZKK 24.11.2017 o 17:00 v Mestskej knižnici Kežmarok.

15. 11. 2017

Vernisáž Mestské zásahy Brezno

mz-brezno-poster-vernisaz-web.png

Tešíme sa na prezentáciu a krst publikácie MZBR 27.11.2017 o 16:00 v Synagóge Brezno.

15. 11. 2017

Cena Dušana Jurkoviča 2017 pozná víťaza

ceny-sas-2017-pozv-mail-stranka-spoj.png

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení
si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien za architektonickú tvorbu za rok 2017:

CENA EMILA BELLUŠA
CENA DUŠANA JURKOVIČA
CENA MARTINA KUSÉHO
INSPIRELLI AWARDS SLOVAKIA

v stredu 8. novembra 2017 o 18:00 h
v Melej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave

07. 11. 2017

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

Stavba roka 2012

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. v y h l a s u j ú 18. ročník celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2012.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRYA STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA.

Záštita 18. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2012 najvyšším ústavným činiteľom Ivanom Gašparovičom, prezidentom Slovenskej republiky.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie) – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť (FO) či krajinu registrácie (PO) autora architektonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, ako aj stavebníka či developera.

Podmienka: dokončené stavebné dielo, na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2010 do 31. júla 2012.

C E N Y
Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2012.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:
- Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:
- Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
- Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
- Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
- Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
- Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
- Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
- Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012 (vrátane rodinného domu).

Súčasťou celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2012 je 4. ročník CENA VEREJNOSTI 2012. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie celý mesiac september 2012).

Uzávierka prihlášok do súťaže: do 15. mája 2012.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: do 31. mája 2012.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2012 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA, Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

Je možnosť stiahnúť si ich aj z webovej stránky www.stavbaroka.eu/Hlavné dokumenty.

Tel.: 02/4329 5525, Mo: 0903/246 628, e-mail: abf@rainside.sk, www.stavbaroka.eu.sk.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 31 | T: 0.111883

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne