Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

19. 09. 2017, meniny má: Konštantín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • jasminnoorloancompany@gmail.com

  Ako som zabezpečil pôžičku od jasmin noor Investments Limited

  Kompliment Of The Day Všetci! Ja som …

  18. 09. 2017 / 10:35 | Janet Lyn Marzwick

 • význam slova "Architektonický ráz"

  Poprosím odbornou veřejnost o výklad tohoto slovního spojení . V ÚPD mesta Skalica jsou na rúzné …

  18. 09. 2017 / 10:24 | ARCHISTAT

 • Ponuka pôžičky

  Myslíte si, že o získanie úveru? Ste vážne potrebujete naliehavú pôžičku na začatie vlastného …

  12. 09. 2017 / 11:59 | david

 • Ponuka pôžičky

  Dobrý deň, som registrovaný veriteľ súkromných peňazí. Poskytujeme pôžičky na pomoc ľuďom, …

  09. 09. 2017 / 10:37 | Mrs Farida Stephen

 • RE: RE: RE: cena

  ANDERSON SANCHES Dobrý deň, hľadáte oprávneného a spoľahlivého právneho / veriteľa? Potrebujete …

  07. 09. 2017 / 10:06 | anderson sanches

Cestná sieť

Charakteristika a rozdelenie

rýchlostné cesty, cesty I., II.,III., triedy, miestne a účelové komunikácie podľa zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, STN 73 6100

Podľa dopravného významu sa cestné komunikácie delia na:

 • diaľnice
 • rýchlostné cesty
 • cesty I. triedy
 • cesty II. triedy
 • cesty III. triedy

Podľa charakteru premávky sa cestné komunikácie delia na:

 • cesty s neobmedzeným prístupom (C )
 • cestné komunikácie s obmedzeným prístupom:
  • diaľnice (D )
  • rýchlostné cesty (R )

Diaľnica (D )

znacka-dialnica.jpg Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové.

Plánované diaľnice podľa nového projektu výstavby diaľníc a rýchlostných ciest

číslo popis
D1 Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – Zahor, hranica s Ukrajinou
D2 hranica s Českom, Kúty – Malacky – Bratislava – Rusovce, hranica s Maďarskom
D3 Žilina (križovatka s D1) – Kysúcke Nové Mesto – Čadca – Skalité, hranica s Poľskom
D4 hranica s Rakúskom , Jarovce – križovatka s D2 – Ivánka (križovatka s D1) – Devínske jazero – hranica s Rakúskom

Plánované rýchlostné cesty podľa nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

číslo popis
R1 Trnava križovatka s D1 – Sereď – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica
R2 hranica s Českom , Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice
R3 hranica s Maďarskom – Šahy – Krupina – Zvolen – Šášovské Podhradie – Turčianke Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstena, hranica s Poľskom (alternatívna trasa Zvolen – Banská Bystrica – Uľanka – Turčianske Teplice)
R4 hranica s Maďarskom, Milhošť – Košice obchvat D1 – Prešov – Svidník – Vyšný Komárnik, hranica s Poľskom
R5 hranica s Českom, Svrčinovec- križovatka s D3
R6 hranica s Českom, Lysá nad Makytou – Púchov
R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

Rýchlostná cesta (R )

znacka-rychlcesta.jpg

Rýchlostná cesta – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou IP 22a a IP 22b Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Privádzač

cestná komunikácia s obmedzeným prístupom umožňujúca prepojenie diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá/rýchlostnej cesty s najbližšou cestou I. alebo II. triedy alebo miestnou rýchlostnou komunikáciou. Je budovaná v samostatnej trase a nevyužíva pre svoju funkciu trasu existujúcej cesty alebo miestnej komunikácie, prípadne jej preložku.

Cesta (C )

cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.

Cesta I. triedy

cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Cesta II. triedy

cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Cesta III. triedy

cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy.

Miestna komunikácia (MK )

pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území; podľa urbanisticko – dopravnej funkcie sa miestne komunikácie triedia na:

 • rýchlostné
 • zberné
 • obslužné
 • nemotoristické

Účelová komunikácia

pozemná komunikácia umožňujúca dopravné spojenie výrobného závodu, uzavretých priestorov, osamelých objektov a pod. so sieťou pozemných komunikácií, napr. aj poľné a lesné cesty alebo vytvárajúca dopravné spojenie vnútri uzavretých priestorov a objektov; účelové komunikácie sa členia na:

 • verejné
 • neverejné
 • čiastočne neprístupné verejnej premávke

Zdroj: Slovenská správa ciest

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne