Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

20. 10. 2017, meniny má: Vendelín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

Občianske združenie UzemnePlany.sk

pridaj.jpg Občianske združenie UzemnePlany.sk bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky pod Číslom spisu: VVS/1–900/90–32025.

Hlavným cieľom združenia je podpora rozvoja a sprístupňovania územných plánov v digitálnej forme medzi občanmi Slovenskej republiky. Podpora vývoja a rozvoja technológií a elektronických informačných systémov súvisiacich a podporujúcich uvedený cieľ. Podpora výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia, prostredníctvom územných plánov.
Stanovy združenia.

Členmi združenia sú významný odborníci z radov urbanistov, architektov, územných plánovačov, informatikov, taktiež spriaznené neziskové organizácie a občianske združenia.

Ak sa chcete stať členom združenia UzemnePlany.sk stačí vyplniť túto prihlášku

Krátky sumár aktivít za posledné obdobie, na ktorých sme sa spolupodieľali:

Občianske združenie UzemnePlany.sk sa popri svojej hlavnej činnosti podieľa na koncipovaní podujatí, konferencií, súťaží a iných aktivít, ktoré pomáhajú zlepšovať stav a povedomie a stave a možnom rozvoji krajiny.

rok 2011

Construction Summit


UzemnePlany.sk ako mediálny partner

Viac info

rok 2010

rese arch

23293–217329890403–1028-n.jpg Podujatie tematicky nadväzuje na cyklus dvanástich diskusných večerov rese talk, ktoré v roku 2010 prebehli v Bratislave, Brne a Košiciach. Aktivity sú súčasťou iniciatívy rese arch architekta Jána Perneckého, ktorej cieľom je podporovať výskum a teóriu architektúry.

UzemnePlany.sk ako mediálny partner

Viac info.

CLUBOVKA 2010


Táto úspešná aktivita už dávno presahuje slovenské dimenzie a získava si svoje postavenie v medzinárodnom rámci. Svedčia o tom usporiadané Clubovky v Prešove, Košiciach, Bratislave a v Prahe. Nedá mi neskromne nespomenúť, že CLUBOVKA v roku 2007 získala cenu Prof. MARTINA KUSÉHO za sústavnú a úspešnú osvetovú a popularizačnú činnosť v oblasti architektúry a za moju „maličkosť“…

UzemnePlany.sk ako mediálny partner

Viac info.

Design Salon 2010

This is alternative content.

UzemnePlany.sk ako mediálny partner 7. ročník výberovej prehliadky architektúry a dizajnu 2010, Bratislava, výstavisko INCHEBA.

Viac info.

ArchitectureWeek 2010

This is alternative content.

Stali sme sa mediálnym partnerom najvýznamnejšej prehliadky súčasnej architektúry v Čechách a na Slovensku.

Viac info.

Regulačné nástroje v ČR a SR

seminar462×52.gif
Seminár o regulačných nástrojoch územného rozvoja v ČR a SR dňa 16.4.2009 v Bratislave – Ústav vzdelávania v stavebníctve Bardošová 33, Kongresová hala, za účasti SAS, ZMOS, URBION, … Prihlášku a program sťahujte tu.

Viac info a všetky články z tejto konferencie nájdete tu.

Ocenenie ZLATÁ ŽILA – Cena za rozvoj nemotorovej dopravy

zlatazila2010–468×60.gif
Sme jedným z hlavných organizátorov prestížnej ceny Zlatá žila 2010. Cena sa udeľuje za najvýznamnejšie riešenie vedúce k „trvalo udržateľnej mobilite“ v sídlach na území Slovenskej republiky.

Viac info.

MobEx – Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and Gis

invitation-sk-bratislava.jpg Predmetom projektu MobEx je príprava a usporiadanie putovnej výstavy vo všetkých krajinách V4. Na výstave budú predstavené práce expertov a študentov z oblasti urbanizmu, krajinotvorby, územného plánovania a GIS.

Viac info.

Územnoplánovacie podklady – Otvorené diskusné fórum

seminarupddok.jpg
Téma seminára „UPP“ je aktuálna, pretože pre ďalší rozvoj miest a obcí je poznanie východiskového stavu prioritou pre zadanie územného plánu, čo následne prispeje ku kvalitnému riešeniu urbánneho i prírodného prostredia.

Viac info.

Obstarávanie územných plánov – Poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa

uzemneplany-spisskasobota.gif
Druhé celoslovenské otvorené diskusné fórum s medzinárodnou účasťou s názvom Obstarávanie územných plánov – poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa. Súčasťou podujatia bola vernisáž reinštalovanej výstavy urbanistických prác (po Bratislave a Banskej Bystrici). Výstava bola spojená s vyhodnotením prvého ročníka súťaže aktuálnych urbanistických diel o Cenu ZUÚPS. Popradskej akcie sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia štátnej správy a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni i spracovatelia ÚPD.

Viac info.

Ceny ZUUPS – Cena za urbanizmus a územné plánovanie

Po dlhom čase sa konečne otvára cesta pre oceňovanie najlepších urbanistických prác na Slovensku. Portál UzemnePlany.sk sa stal partnerom tejto súťaže, o jej priebehu, výsledkoch Vás teda budeme priebežne informovať.

Viac info

Access E-Gov

Portál UzemnePlany.sk sa stal integrálnou súčasťou stredoeurópskeho projektu Access E-Gov. Ide o projekt podporený Európskou úniou v rámci akčného plánu eEurope.

ArchDays

300×300.gif Festival modernej architektúry s programom zloženým z výstav, prezentácií, konferencií, prednášok a spoločenských podujatí, s účasťou domácich a zahraničných odborníkov miesta konania: showroomy, galérie, architektonické ateliéry v Bratislave, FA STU v Bratislave…

Viac info.

Zaujal Vás rozsah a šírka pôsobenia nášho združenia? Popri možnosti členstva v našom združení s vďakou privítame akúkoľvek podporu, či už morálnu, alebo finančnú. Podporíte dobrú vec a rozvoj informačnej a transparentnej spoločnosti.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne