Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

610 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

22. 09. 2020, meniny má: Móric

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
Hľadaný výraz

Kategórie

Bratislava - Devín - Mestská časť

Bratislava - Devín - Mestská časť

Devín je jedna z najmenších mestských častí hlavného mesta Slovenskej Republiky – Bratislavy. Rozprestiera sa na sútoku riek Moravy a Dunaj, v mieste prielomu Dunaja cez karpatské pohorie. Od centra Bratislavy je vzdialená 10km, na protiľahlom brehu Dunaja leží rakúske mestečko Hainburg.
Devín bol k Bratislave pričlenený 1. apríla 1946 na základe Uznesenia zboru povereníkov zo dňa 21. decembra 1945. Spolu s Devínom sa Bratislava týmto uznesením rozšírila aj o Vajnory, Raču, Petržalku, Prievoz, Lamač a Dúbravku. Rozloha mestskej časti je 13 964 197 m2, hustota obyvateľstva je 74 obyvateľov/km2, nadmorská výška obce je 158 m/n.m., prvá písomná zmienka o rovnomennej obci siaha do roku 1327.

9. 8. 2011 | Zobrazené: 30808 | viac

Bratislava - Ružinov - Mestská časť

Bratislava - Ružinov - Mestská časť

Mestská časť Bratislava-Ružinov vznikla na základe zmien v politickom systéme po novembri 1989, keď sa podľa zákona SNR č. 377/1990 z 13 septembra 1990 o hlavnom meste SR a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vytvorili v Bratislave mestské časti. Svojou rozlohou (39.6 km2) a počtom obyvateľov (71 284) patrí k najväčším zo 17 mestských častí Bratislavy.

28. 12. 2012 | Zobrazené: 14173 | viac

Bratislava - Nové Mesto - Mestská časť

Bratislava - Nové Mesto - Mestská časť

Nové mesto je jednak mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava III, a jednak katastrálne územie v tejto mestskej časti, tvoriace zhruba jej východnú polovicu. Mestská časť má rozlohu 37,5 km², počet obyvateľov 37 418 a starosta je Ing. Richard Frimmel. Mestská časť sa delí na katastrálne územia: Nové Mesto a Vinohrady.

16. 2. 2011 | Zobrazené: 44514 | viac

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Hlavné mesto Slovenskej Republiky. Nachádza sa v strednej Európe, na súradniciach 17°7' východnej dĺžky, 48°9' severnej šírky, 126 – 514 m nad morom. Rozprestiera sa po oboch brehoch rieky Dunaj, na upätí pohoria Malé Karpaty. Svojou rozlohou 367,58 km² je druhým najväčším mestom Slovenska (po meste Vysoké Tatry). Leží v blízkosti Česka, Rakúska a Maďarska. Je jediným hlavným mestom na svete, ktoré hraničí súčasne s dvoma krajinami (na juhu s Maďarskom, na západe s Rakúskom). Nachádza sa 60 km východne od Viedne, čím je súčasťou najtesnejšieho zoskupenia dvoch hlavných miest v Európe a s Viedňou, maďarským mestom Győr a moravským mestom Brno tvorí významný stredoeurópsky metropolitný región CENTROPE.

9. 10. 2014 | Zobrazené: 145973 | viac

Bratislava - Vajnory - Mestská časť

Bratislava - Vajnory - Mestská časť

Vajnory sú mestskou časťou Bratislavy. Rozprestierajú sa pod Malými Karpatmi v nadmorskej výške 132–133 m n. m., na ploche s rozlohou 13,5 km2 a majú 4 982 obyvateľov (k 31.12.2008).

Rozlohou a počtom obyvateľov patria medzi menšie mestské časti hlavného mesta Slovenska. Administratívne sú súčasťou okresu Bratislava III.

Vajnory ležia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr, ktorá je zaradená do európskej chránenej siete Natura 2000. Severná časť územia je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

V blízkosti mestskej časti sa nachádzajú Vajnorské jazerá, rozsiahla vodná plocha s čistou vodou, ktorá sa v posledných rokoch stala centrom kúpania aj Bratislavčanov.

Vajnory sú súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty a centrum Vajnor je od roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

16. 2. 2011 | Zobrazené: 33138 | viac

Bratislava - Visuté záhrady

Bratislava - Visuté záhrady

Panoramatické pohľady na Bratislavu, novú zónu pre kultúru a relax, pobyt v prírode, nové pracovné miesta či kryté záhrady otvorené pre návštevníkov aj v škaredom či zimnom počasí. To všetko môže už v blízkych rokoch priniesť obyvateľom Bratislavy a jej návštevníkom nový projekt mesta – Bratislavské visuté záhrady.

2. 5. 2010 | Zobrazené: 11689 | viac

Bratislava - Draždiak

Bratislava - Draždiak

Urbanistická štúdia rieši vybudovanie moderného lesoparku pri zachovaní a skvalitnení prírodných zložiek jestvujúceho prostredia. Cieľom riešenia UŠ je optimálne zosúladenie požiadaviek na vytvorenie moderného lesoparku pri zachovaní a skvalitnení prírodných zložiek prostredia a podporení širších nadväzností na okolité prírodné prostredie. Budúci lesopark má výborné predpoklady stať sa ústredným verejným priestorom v MČ Petržalka určený pre každodennú rekreáciu všetkých obyvateľov mesta.

30. 8. 2010 | Zobrazené: 6081 | viac

Bratislava - Zlaté piesky

Bratislava - Zlaté piesky

Urbanistická štúdia pre lokalitu Zlaté piesky je navrhnutá predovšetkým ako športovo rekreačný areál nadmestského významu s voľnočasovými aktivitami športového a rekreačného charakteru s celoročným využitím. Polyfunkčný celomestský areál voľného času je zameraný na vodné športy, popri ploche pre vodné športy, lodenici a plážach obsahuje možnosti vytvorenia aj umelej ľadovej plochy. Okrem toho sú vytvorené možnosti na prírodné ľadové plochy, ktoré by sa dali bezpečne využívať v zimnej sezóne (napr. zátoka veslárskej dráhy). Okrem toho je okolo areálu navrhnutá cyklistická dráha a joggingová dráha. Spoločensko-zábavná vybavenosť tohto areálu ponúka posedenia, občerstvenia, výletnú reštauráciu, otvorené a kryté herne, prípadne plochy vyhradené pre niektoré zvieratká či vodný svet (akvárium).

29. 11. 2009 | Zobrazené: 10937 | viac

Bratislava - Dunajská

Bratislava - Dunajská

Základná urbanistická koncepcia zóny je vypovedaná hlavnými kritériami posúdenia, ako poloha a umiestnenie stavby na pozemku, dodržanie uličnej a stavebnej čiary, stanovenie šírky, hĺbky a výšky zastavania a napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru, riešenie ozelenenia územia, ako i zhodnotenie architektonického riešenia stavieb z hľadiska zachovania charakteru jestvujúcej zástavby v rámci mestských priestorov námestí a ulíc a ich dopad na siluetu mesta.

V aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie sú oproti pôvodnému platnému územnému plánu presnejšie a detailnejšie zaregulované rozvojové územia, potenciálne stavebné preluky, plochy možnej dostavby i nadstavby, ktoré sú v textovej časti spracované formou regulačných listov s ich priemetom do grafickej časti.

14. 2. 2010 | Zobrazené: 7365 | viac

Bratislava - Podhradie

Bratislava - Podhradie

Riešené územie je navrhované ako polyfunkčná mestská štvrť s vybavenosťou mestského až nadmestského významu, so zastúpením zariadení administratívy, obchodu, služieb verejného stravovania, a kultúry, taktiež sú navrhované funkcie prechodného a trvalého bývania. Časť riešeného územia, Vydrica, je tvorená kombináciou radovej a blokovej zástavby, územie Zuckermandla je navrhnuté vo forme blokovej zástavby okolo mestskej triedy s vertikálnou segregáciou dopravy a pešieho pohybu formou plateau. Kúrie ako zachovaná enkláva bývalého Podhradia tvoria spojovací článok medzi sektormi Zuckermandel a Vydrica a priestorovo sú od susedných sektorov oddelené plochami a líniami zelene. V panoráme Podhradia je zachovaná zeleň hradného brala, medzi navrhovanou stavebnou štruktúrou sú vyformované verejné priestory, námestia, ulice, pešie mestské, rekreačné i náučné trasy, pešie prepojenia medzi Hradom, nábrežím, historickým jadrom, budúcim areálom River Park a Podhradím.

3. 11. 2009 | Zobrazené: 9724 | viac

Stránka: 1 2 3 4 5

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne