Zásobovanie elektrickou energiou a plynom, Telekomunikácie