Výkres verejného technického vybavenia: zásobovanie elektrickou energiou a plynom, telekomunikácie