Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

604 územných plánov

944 článkov

4803 fotografií

online návštevníkov

19. 07. 2018, meniny má: Dušana

Aktuality

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

VÝSKUM V OBLASTI AUTONÓMNEHO ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

eu-logo-2.png

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

29. 01. 2018 | viac

Zdroj

Bratislava - Dúbravka

Zobrazení

16654

Dátum vydania

18. 03. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

50%

Celkový počet hlasov: 1210

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

 • Financovanie na všetky účely. Kontaktuj nás

  Hľadáte podnikateľské financie, osobné financie, pôžičky na nehnuteľnosti, pôžičky na autá, …

  19. 07. 2018 / 11:08 | http://leoequityservices.com

 • Ponuka pôžičky

  Potrebujete úver? ak áno Ponúkame pôžičku s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2% a bez úverovej …

  18. 07. 2018 / 08:22 | Ferdinand Leo

 • Ponuka pôžičky

  Potrebujete úver? ak áno Ponúkame pôžičku s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2% a bez úverovej …

  18. 07. 2018 / 08:22 | Ferdinand Leo

 • Ponuka pôžičky

  Potrebujete úver? ak áno Ponúkame pôžičku s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2% a bez úverovej …

  18. 07. 2018 / 08:10 | Ferdinand Leo

 • súkromné ​​pôžičky

  Ponúkame finančnú pomoc od 5 000 eur do 500 000 eur bez zábezpeky. Naše služby sú garantované. …

  17. 07. 2018 / 09:52 | Marjan

Urbanistická štúdia veľká lúka

velkaluka-res.jpg

Urbanistická štúdia Veľká lúka pod drobnohľadom občanov.
V pondelok 14. marca 2011, presne po desiatich mesiacoch od prvého sa v preplnenej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka na Žatevnej č. 4 uskutočnilo druhé verejné prerokovanie urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka. Vyvolalo značný záujem Dúbravčanov. Takmer 150 občanov, bývalých i súčasných poslancov, tvorcov štúdie a štábov bratislavskej aj dúbravskej televízie si vypočulo aktuálnu situáciu o plánovanej výstavbe v okolí bývalého areálu Technického skla.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ing. Ján Sandtner v úvode informoval o zámeroch mestskej časti, o doterajších krokoch, o vyjadreniach relevantných orgánov a o rokovaniach s magistrátom. Informáciu o koncepcii Urbanistickej štúdie Veľká lúka poskytli zástupcovia spracovateľa HUGPRO s.r.o. Ing.arch. Dušan Krampl a Ing. arch. Henry Kupec .

Základné ukazovatele urbanistickej ekonómie: riešené územie 99,43 ha, počet obyvateľov 6 590, potreba park. miest – 4 000 (70% pod zemou), IBV 40% územia, malopodlažné BD 15% územia, potreba jedna základná škola, 4 materské školy, jedna poliklinika. Dopravné riešenie: dopravné napojenia zóny na cestu II/505 a následne nadradenú dopravnú sieť realizovať napojením na okružnú križovatku, zaústením do päťramennej križovatky (návrh Lamačská brána, prebiehajú rokovania so spoločnosťou Alfa 04 ohľadne kapacít napojenia na II/505 a následne na diaľnicu). Ku kompletnej infraštruktúre treba zaradiť obchodnú sieť, vybudovanie vodojemu, plynových rozvodov, kanalizácie s pripojením na rozšírenú kapacitu ČOV v Devínskej Novej Vsi.

velkaluka-res.jpg

Územie bývalého závodu Technické sklo (12,5 ha) navrhuje predstavené riešenie transformovať z priemyslu na výrobné a nevýrobné služby a sklady, ako aj využiť na vedecko-vývojové stredisko. Urbanistický zámer naznačuje možnosť vzniku 2000 pracovných príležitostí.

Územie archeologickej lokality „Villa Rustika“ riešiť urbanisticky začlenením pamiatky do organizmu zóny, vybudovať námestie okolo pamiatky a sústrediť zariadenia kultúry (múzeum archeologických artefaktov, najmä takých, čo sa nájdu pri výstavbe v okolí) do jej blízkosti. Na rekreáciu budú slúžiť športové objekty v blízkosti jazera a cyklotrasa napojená na dúbravskú radiálu a Moravskú cyklotrasu.

Občania reagovali na predstavený koncept UŠ otázkami ohľadne vlastníctva a z toho vyplývajúcich zmien pre majiteľov pozemkov, ďalej na výšku rodinných i bytových domov, na časový horizont investičného zámeru, na potrebu duchovného centra, na premiestnenie distribučnej siete ZSE a na stanovisko súčasných poslancov miestneho zastupiteľstva k plánovanej výstavbe. Starosta i tvorcovia štúdie im zodpovedali na všetky otázky. Prítomní sa jednomyseľným hlasovaním zhodli na potrebe pokračovať v predstavenom koncepte urbanistickej štúdie a zhromaždenie ukončili potleskom.

Diskusia

Sledovať diskusiu [1] | RSS

Pridať komentár

Nie ste prihlásený, pre využitie výhod pre registrovaných sa prihláste alebo zaregistrujte

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 83 | T: 0.571887

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne